הדפסה
נקודה למחשבה - חינוך והדרכה

אם...אז...


אם תהיה ראשון לחובות ואחרון לזכויות...
אם תדע לציית לפני שתדרוש ציות...
אם לא תבטיח מה שלא תוכל לקיים...
אם ראשון תקום ואחרון תשכב...
אם תתן כתף במסע המטען הכבד ביותר...
אם תוכל לחייך גם כשברכך כושלות...
אם נאה תדרוש אך נאה עוד יותר תקיים...
אם יהיה בך העז להודות כי שגית,
כי אתה במבוכה כי אינך יודע...
ותדע איך לתקן את המעוות,
להבהיר את המעורפל...
אם תשווה לנגד עיניך את המטרה,
אך לא תשכח פרטים...
אם יהיה לבך פתוח למצוקת החלש,
למבוכת החדש, לבדידותו של האיש בשוליים...
אם תהיה לחניך כאבא, כאח,כיועץ,
כצל ביום שרב, ככותל דמעות ביום סגריר...
אם תדע לומר את הדבר הנכון,
במקום הנכון ובזמן הנכון...
אם תזכור לא לגזור על חניכיך,
גזירה שאינם יכולים לעמוד בה...
אם תשכיל לכבוש את רגשותיך ולא לשאת פנים...
אם באמת ובתמים תאהב את הארץ הזאת,
על חמסיניה שלוליותיה פרחיה וקוציה...
אם באמת תאהב את העם הזה,
על תקוותיו ומסאותיו על חסידיו ומתנגדיו,
על צדיקיו וחטאיו...
אם באמת תאהב את חניכיך כמות שהם ותדע -
לא לכפות אלא לשכנע.
לא לאכוף אלא ללבן.
לא להטיל דופי אלא להורות דרך.
לא ללגלג אלא לעודד.
לא להטיף אלא להיות מופת אישי.
לא לייאש אלא להורות תקווה.

אם תדע לעשות כל אלה אזי מחנך הנך !