הדפסה
נקודה למחשבה - ערכים

שני ימים יש בארץ ישראל


שני ימים יש בארץ ישראל,
אחד מימיו מתוקים וחיים בה דגים.
ירק רב מקשט את גדרותיו,
עצים פורשים ענפיהם מעליו.
ושולחים את שורשיהם לינוק את מימיו.
הירדן מזרים אל הים הזה מים
חיים היורדים מן הגבעות,
האנשים בנו כאן את ביתם בסמוך לחופיו,
והציפורים בנו את קינהם בין ענפי העצים,
הכל שמחים על שזכו לשבת במקום זה.
זהו ים הכנרת!!!
אך הירדן ממשיך לזרום דרומה
ונשפך לתוך ים אחר,
שם אין זכר לדגים, צפורים אינם מצייצות,
ואין שומעים צחוק ילדים.
אין הירק מקשט את חופיו
וחיה ועוף אינם שותים את מימיו.
זהו ים המלח!!!
מהו הגורם להבדל בין שני הימים
שאינם רחוקים זה מזה?
אין האשם בירדן,
הוא מזרים את מימיו לשני הימים.
הנה זהו מקור ההבדל:
ים כנרת מקבל את מימי הירדן,
אך אינו שומר אותם לעצמו,
הוא מקבל וגם נותן.
תמורת כל טיפה הזורמת לתוכו,
הוא מזרים מתוכו טיפה אחרת.
אך ים המלח אינו מחזיר,
הוא אוגר את מימיו בתאוה של קמצן.
הוא אינו מוציא אף טיפה אחת.
ים כנרת מקבל וגם מחזיר -
לכן ים חיים הוא.
הים השני רק מקבל.
ולכן קראו לו ים המוות.
שני ימים יש בארץ ישראל
שני סוגי אנשים יש בעולם.