הדפסה
נקודה למחשבה - האדם עם עצמו

החלצו מאתכם

יש הרתוק באזיקים

שכרך על עצמו במו ידיו

ואחר נפשו משועת לפדות.

יש הכבול בשלשלות

חברה ומוסכמות

והוא מפרפר בין כניעה לחירות.

ויש האסור בעבותים של הרגל

והשגרה חונקת מהות וחיות.