הדפסה
נקודה למחשבה - האדם עם עצמו

לאן אני רץ בעצם?

יום רביעי, יז' תשרי
לפני 14 שנה ממש באלו השעות עזבתי את בית המדרש בדרכי לרמת הגולן ועמי – אבנר יונה הי"ד חברותא. חבר וידיד נפש.
בעיצומו של היום הקדוש פרצה המלחמה. אבנר לא חזר.
שעות ספורות לפני שעזבנו את הישיבה נתן לי אבנר תמונה אותה צילם מספר חודשים קודם. בתמונה אני רץ לאורך גדר המערכת בלבנון.
על גב התמונה כתב הקדשה:

יעקב,
מדי פעם עצור - הסתכל בתמונה
ושאל את עצמך:
"לאן אני רץ בעצם?"
(מח"ט אבנר)

לעיתים יש מילים המקבלות מלוא היקפן ועמקן ועצמת משמעתם רק כחלוף זמן בפרספקטיבה הנכונה.
היום יודע אני – זו הייתה צוואתו של אבנר.