הדפסה
נקודה למחשבה - ארץ ישראל

קול השופר

בין רבי שלום בר שניאורסון לבין ראשי חובבי ציון, היה נטוש ויכוח קשה. אמר הרב: "כיצד אתם מתכוננים לעלייה לארץ ישראל בלי לשמוע תחילה את בשורת אליהו הנביא ואת קול שופרו של המשיח?"
השיבו לו חובבי ציון: "אנו שומעים את קול השופר. מי שלא שמע – ודאי אינו ראוי לכך."
החריש הרב לפרק זמן ממושך ואחר כך אמר:
"כשתעלו לארץ, קחו אתכם את בני."

יואל רפל
"יראה ואהבה"