הדפסה
נקודה למחשבה - ארץ ישראל

התקוה- הגירסה המלאה


כל עוד בלבב פנימה
נפש יהודי הומיהולפאתי מזרח קדימה
עין לציון צופיה

עוד לא אבדה תקותינו
התקוה בת שנות אלפים
להיות עם חופשי בארצנו
ארץ ציון וירושלים

כל עוד חומת מחמדינו
לעינינו מופעת
ועל חרבן מקדשנו
עין אחת עוד דומעת

כל עוד מי הירדן בגאון
מלא גדותיו יזלו
ולים כנרת בשאון
בקול המלה יפלו

כל עוד רגש אהבת הלאום
בלב היהודי עוד פועם
עוד נוכל קוות גם היום
כי ירחמנו אל זועם

שמעו אחי בארצות נודי
את קול אחד חוזינו
כי רק עם אחרון היהודי
גם אחרית תקותינו.