הדפסה
נקודה למחשבה - אדם וחברה

לרחבעם

ב' בחשון, לאחר הרצח...

לרחבעם!

לפני כמה דקות קיבלנו את ההודעה על הרצח. מי יכול להאמין..

אנו שואלים את עצמנו מה היית אומר אם היית חי היום? מה היית עושה במצב הזה? ודאי שלא היית מניח לרופאים לעזוב את כל שאר החולים ולטפל בך. היית מצוה לטפל קודם בשאר ואז- רק אח"כ בך. רחבעם, היית מכריז בקולך האבהי והנחוש כי דמך אינו סמוק ואדום יותר מדמו של האזרח שנפגע ע"י מרצחים ביהודה, בשומרון בחבל עזה ובמרכזי ערים וכי האבל אינו צריך להיות כבד יותר. אינך איתנו רחבעם שלנו או כפי שתמיד אמרנו במשרדי התנועה "גנדי שלנו שמחה לכולנו". אך תמיד תהיה בתוכנו כי "צדיקים במיתתם קרויים חיים". הצדק הלך לפניך, נשקף מעיניך, ונשמע מגרונך. אותו צדק שדאג לכל אזרח במדינה ולבטחונו.אותו צדק שליוה אותך בתפקידך כיו"ר המפלגה כלפי בדרך והתנהלות הדברים. תמיד חינכת אותנו כי "המולדת קודמת" וכי "הדאגה לכלל קודמת להישגים פוליטים". גנדי, נהגת בנו בכבוד ובאהבה, באבהות ואחריות בכל שעה. ירדת לפרטים ורצית להיות מעורב בכל דבר. כל דבר בעיניך היה חשוב ועקרוני, כל ניסוח, כל הודעה וארגון של אירועים וכנסים. מי שהכיר אותך מקרוב למד ממך רבות. אך לצערנו לא הצלחנו ללמוד ממך הכל. בני עוולה שרצו לרצוח אותך ואת דרכך הצליחו לקפד את חייך אך לא את דרכך. אנו נמשיך בגאון לשאת את דגל "מולדת" למען המולדת. לא נשקוט ולא ננוח עד אשר נצליח להנחיל את מורשתך לכל העם.

"לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה".

שרויים בצער עמוק, חברי תנועת מולדת