הדפסה
נקודה למחשבה - אדם וחברה

ציפור ביד


היה היה פעם תלמיד אחד שגר בחצרו של מורה דגול, כדי ללמוד ממנו את תורתו. לאחר כמה שנות לימוד, חש התלמיד כי הוא חכם יותר מן המורה, והחליט להעמיד זאת למבחן. יום אחד, בשעה ששוטט להנאתו ביער, ראה ציפור קטנה על ענף עץ. שלח יד ותפס אותה בכפו. סגר עליה את אגרופו, ולא נודע כי יש בידו משהו. בו ברגע הבריק בו רעיון. "אלך אל המורה כשאגרופי קפוץ, ואשאל אותו אם הוא יודע מה אני מחזיק בידי. קרוב לודאי שהוא לא יוכל לנחש! במקרה שכן ינחש, כי אכן אדם חכם הוא, והיה ויגיד לי כי ציפור בידי, אקשה עליו ואשאל האם חיה היא או מתה. אם יגיד מתה, אפתח ידי ואשחרר את הציפור כדי להוכיח לו שטעה. ואם יגיד חיה, אמחץ את הציפור בידי ואראה לו כי היא מתה!" אכן, כך עשה התלמיד. הלך אל המורה וביקש ממנו לנחש מה הוא אוחז באגרופו. המורה ענה לו מיד: "ציפור קטנה". התלמיד די התפלא איך המורה ידע, אבל מאחר והביא בחשבון אפשרות כזאת – התקדם לשלב ב' של תכניתו. "והאם הציפור הקטנה חיה או מתה?" המשיך להקשות. הסתכל עליו המורה במבט בוחן וענה לו תשובה מלומדת: "החיים והמוות של הציפור הזאת הם בידיך.."