הדפסה
נקודה למחשבה - אדם וחברה

אם - רודיארד קיפלינג

אם לא תאבד ראשך באשר סובבך אותו מאבדים
ועל כך האשמה עליך מטילים;
אם בעצמך להאמין תוכל כשבך מפקפקים כולם,
ולמרות זאת להיות סלחן להם על פקפוקם;
אם תוכל לחכות מבלי שתשבר מרוב ההמתנה,
וכשמשקרים אנשים לך - מלשקר תדע להיזהר,
וב?היותך שנוא - משנא גם אתה, תדע להימנע
ומכל התחסדות ומכל התחכמות תשכיל להישמר;
אם תוכל לחלום - בלי תת לחלום שלוט;
אם תוכל לחשוב - בלי תת מטרה להם היות;
אם תוכל לפגוש נצחון ושבר
ומתחזה אחד על משנהו שמור מלבכר;
אם תוכל לסבול שמוע האמת אותה דיברת
מעוותת ע"י נבלים כמלכודת לפתיים,
או חזות שבורים דברים עליהם נפשך מסרת,
ולגחון לבנותם שוב בכלים שחוקים.
אם כל מה שצברת בערימה תשית
ובהימור אחד תסכן את הכל,
ותפסיד - ותתחיל שוב מבראשית
ועל כך לעולם לא תשמיע קול;
אם תוכל לגייס את לבך עזך וכל מאודיך
לשרת מטרתך על אף שמכבר ספו גם תמו,
ומעמד החזק באפיסת כוחותיך
זולת כח הרצון האומר להם: המשיכו!
אם תוכל אל האספסוף דבר ולשמור על טוהר מידותיך,
או את עממיותך לשמר בלכתך בחברת מלכים;
אם לעולם לא תתן אויבים וידידים פגוע ברגשותיך;
אם בכל איש ואיש תדע להתחשב וזאת בלי להגזים;
אם תדע למלא הדקה הנוקשה
בשישים שניות דבקות במטרה -
שלך תהיה אז ארץ ומלואה,
וגם - חשוב מכך - איש תהיה בני!