הדפסה
נקודה למחשבה - אדם וחברה

אכפת לי !

אני רוצה לעמוד
באמצע הרחוב ההומה
ולצעוק : "לא אכפת לי"!
אני רוצה לעמוד
על ראש הר גבוה
ולצעוק : "לא אכפת לי"!
אני רוצה לעמוד
על ידך
ולצעוק : "לא!!"
… אבל אני לא אצעק
משום שכל כך …
הוי אלוקים כל כך
אכפת לי !!