הדפסה
נקודה למחשבה - האור שבדור

האור שבדור- על גג בית המקדש

 

second temple  האור שבדור- על גג בית המקדש

כמה פעמים שרתם את השיר הנפלא 'ענוים' של יוסי גרין, "בשעה שמלך המשיח בא". עשר? מאה? אלף? הרי "ענוים ענוים" נהיה פס-קול חובה בכל אירוע יהודי שמכבד את עצמו. ובאמת מדובר במנגינה מדהימה ומילים מופלאות. מקור המילים בילקוט שמעוני, ישעיה ס"ה סימן תצט: "שנו רבותינו בשעה שמלך המשיח בא עומד על גג בית המקדש והוא משמיע להם לישראל ואומר ענוים הגיע זמן גאולתכם, ואם אין אתם מאמינים ראו באורי שזרח עליכם. שנאמר קומי אורי כי בא אורך וכבוד ה' עליך זרח".

***

למען האמת, בפעמים הראשונות ששמעתי את השיר הזה לא שמתי לב כמה הוא מבטא את ליבת משנת הציונית-דתית. ככל ששרתי אותו שוב ושוב, שמתי לב שיש לכאורה בעייתיות בקטע הזה. בואו נדמיין לרגע את התמונה המתוארת במדרש: משיח נמצא כאן בינינו והוא עולה לגג של.. בית המקדש. כן כן, שימו לב - משיח כבר הגיע ובית המקדש כבר קיים. לכאורה - הגאולה כבר שלמה וכל העם והעולם כבר יודעים שאנו בשלב של 'לעתיד לבוא'.

***

אך כאן מגיעה ההפתעה הגדולה. המשיח לא עולה לגג כדי להודיע שהגיע זמן קריאת שמע של שחרית.. הוא עולה כדי לצעוק: "ענוים הגיע זמן גאולתכם!" רגע, למי הוא צועק? הרי אמרנו שהכל כבר יודעים שהגיע זמן הגאולה. אז זהו שלא. אפילו כשהמשיח יהי ה כאן, ואפילו כשבית המקדש כבר ייבנה יהיו כאלו שיסרבו להכיר בכך שהגיע זמן הגאולה! הם יוכיחו באותות ומופתים ותלי תילים של פלפולים שזו לא הגאולה וזה רק עקבתא, וייתי ולא אחמיניה וכולי וכולי.

***

אך המשיח יודע בדיוק עם מי יש לו עסק ולכן הוא ממשיך ואומר: "ואם אין אתם מאמינים" כלומר הם רואים את בית המקדש ולא מאמינים (!!) ולכן "ראו באורי שזרח עליכם". וקשה, אם הם רואים את המשיח בכבודו ובעצמו ואת בית המקדש ועדיין לא מאמינים שזו גאולה, מה בדיוק יעזור וישכנע "ראו באורי שזרח עליכם"?

***

כאן בדיוק נכנסת לתמונה הציונות-הדתית. אנחנו צריכים ממש לשים את השיר הזה כהמנון ולומר לכל העם - אתם חושבים שכאשר יש גאולה כולם ישר מבינים שזו הגאולה? הנה ראו אפילו כשיבוא המשיח וייבנה בית המקדש יהיו ספקנים וליצנים וכופרים. תמיד יהיו כאלו שיאמרו: 'רגע, זה לא בדיוק זה, זה סטרא אחרא, זה נאו-רפורמים, זה עמלק, זה ממלכתיים, זה בית של גויים, דוחקא דמשיחא' וכולי, השלם את החסר. חז"ל ידעו בדיוק עם מי יש להם עסק - עם קשה עורף. ולכן הם אמרו "ראו באורי שזורח". עם יקר, במציאות אין בעיה, האור קיים ומאיר. אתם הבעיה! זה אתם שעוצמים עיניכם! כל שעליכם לעשות זה רק לפקוח אותן ולהביט. תפסיקו להתפלפל ובואו תגעו בידיכם בקירות בית המקדש ותיווכחו שהם אמיתיים!

***

ואכן, על אחת כמה וכמה בדרך העולה בית השם, גם לפני שהמשיח עצמו יבוא ויאמר זאת על גג בית המקדש, יהיו לצערנו הרבה שניתן לומר להם "ואם אין אתם מאמינים". האינכם רואים את יד השם?? הקמת המדינה, קיבוץ גלויות, אור לגויים, ריבונות, צבא יהודי, נסי נסים בכל יום עמנו, ואתם עדיין כופרים ולא מאמינים?? זה רק בגלל שהנכם עוצמים עינים. כל שעליכם לעשות הוא סוף סוף לפקוח אותן. "ראו באורי שזורח"...