הדפסה
נקודה למחשבה - האור שבדור

האור שבדור מה אפשר ללמוד מסוכריה

מנהג שהנהיגו זה מכבר בנ"ע העולמי יחד עם הסוכנות היהודית- משלוח שליחים לסופ"ש בו קוראים את פרשת "לך לך" אל קהילות יהודיות בגולה ולדבר בשבת זו על הציווי הראשון ליהודי הראשון- ללכת לארץ ישראל.

plain mms pile  האור שבדור מה אפשר ללמוד מסוכריהלפני מספר שנים נשלחתי לשליחות שכזו לדבר בפני בתי כנסת שונים ומספר מוסדות יהודיים בבוורלי הילז בלוס אנג'לס. חששתי מאד מהמשימה, איך משכנעים יהודים היושבים היטב על סיר הבשר לעזוב הכל ולעלות לארץ?  גברה חששתי עוד יותר כשבעלייתי למטוס אלעל חילקו את עיתוני הבקר ובהם מסופר הן על משפטו של רוה"מ דאז והן על משפטו של נשיא של מדינת ישראל. כיצד משכנעים יהודים עשירים בקהילות מבוססות לעלות למדינת היהודים כשיש להם שם הכל (לכאורה): בתי כנסת, ישיבות, מסודות חינוך, מסעדות כשרות מכל הסוגים...?!

התפללתי 3 פעמים ביום  בכוונה גדולה "היה נא עם פי"... המתקפות אכן לא אחרו לבא. בפגישה עם תא הסטודנטים היהודים באוניברסיטה המקומית ((u.c.l.a. פנה אלי אחד בלעג: "ראיתי מה זה מדינת היהודים! ראיתי את הציבור החילוני במדינת ישראל"...

אכן הקב"ה היה בעזרי ופתאום עלה בזיכרוני הסיפור הבא שמיד סיפרתי: באחד מביקורי במעבדת מכשיר הניד ברכב נצבט ליבי לראות את תסרוקות ה"גריז" של הטכנאים וסגנון הלבוש של הפקידות שקבלו את פניי. תוך כדי השירות שנתנו לי צדו עיניי בחבילה פתוחה של   M&MS(עדשי שוקולד) לאחר שגיליתי להם שאני מאד אוהב את הממתק הזה הם חייכו והציעו לי להתכבד. תוך כדי כך שאני מתכבד וגם חברתה היושבת לצידה היא הציעה לטכנאי שעמד לידינו להתכבד אף הוא. הלז דחה את ההצעה בהפצירו :"לא! זה לא כשר"! הפקידות החווירו והביטו בי בעיניים תלויות.  נטלתי את החבילה בידי והראיתי לו שיש הכשר של ה O.U. (ארגון הרבנים האורתודוקסים בארה"ב). הוא בשלו: "זה אבקת חלב נכרי, והרב אמר שזה לא כשר". הפקידה שישבה מולי  עוד יותר החווירה ואמרה :"הרגשתי שמשהו לא בסדר עם זה" ורצה לשטוף את הפה.

"אל תסתכלו על החיצוניות של הדור הזה" עניתי לאותו סטודנט, "האמן לי, גם נטולי הכיפות שאתה פוגש בישראל, אמונה טבעית גדולה יש בהם, ברבש"ע ורבניהם".