הדפסה
נקודה למחשבה - האור שבדור

האור שבדור- ללמד סנגוריה

 יעקב שפירא עם הרב דרוקמן והרב מגנס  האור שבדור- ללמד סנגוריה

וורט ידוע מנסה לתרץ קושיא על הרש"י המפורסם בפרשתנו: ..."נח איש צדיק תמים היה בדרתיו". ) יש מרבותינו דורשים אותו לשבח כ"ש שאלו היה בדור צדיקים היה צדיק יותר

ויש שדורשים אותו לגנאי לפי דורו היה צדיק ואלו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום (ע"פ הגמרא בסנהדרין ומדרש רבה בראשית). וקשה: התורה מעידה על נח שאיש צדיק היה, אפילו צדיק תמים, איך יכול מי מרבותינו לדרוש לגנאי? על פי הוורט יש לדייק ברש"י: יש מרבותינו הדורשים לשבח "ויש" (רש"י לא מציין כאן מרבותינו) הדורשים לגנאי, אך הם לא מרבותינו.. אין הדבר מסתדר עם מקור פירושו. והרי בגמרא הדורש לגנאי זה רבי יוחנן, ובבראשית רבה, זה רבי יהודה! טוב, נו, למה להקשות על וורט יפה?

לפני לא מעט שנים הוזמנתי להתכנסות של  ובירור ערכי בבית הפוהמ"ז הישן ברחוב חזונוביץ בירושלים. סיעת המפד"ל רצו לעלות לדיון מספר נושאים על סדר היום המדיני והחברתי. משום מה שולבתי  בתוך רשימה של כמה עשרות אנשי חינוך ו"מעצבי דעת קהל" על פי הגדרת ההזמנה.

השעה שנקבעה לתחילת הדיון הגיעה אך דווקא שרי המפלגה בוששו לבא.  יו"ר הכינוס בקש להמתין עוד זמן מה, והיו שקבלו על כך. הסבי היו"ר כי אפשר ללמד סנגוריא, הם שרים ובודאי יש להם כמה עניינים חשובים המעכבים אותם. לידו, בשולחן הנשיאות ישב מו"ר הרב דרוקמן שליט"א.  בשמעו את המשפט "אפשר ללמד סנגוריא?!" הרעים בקולו, "חייבים ללמד סנגוריא"! את הזעקה הזו אני נושא עמי שנים גדולות.

ואולי יש יותר בוורט הזה יותר מאשר  במבט ראשון. אם רש"י דייק בלשון קדשו כך  כדי שנלמד מרבותינו היודעים ללמד זכות על הדור.