הדפסה
נקודה למחשבה - האור שבדור

אברהם ויצחק-האור שבדור

jom jeruschalajim  אברהם ויצחק-האור שבדור

אמר תושב ירושלים לאחד מרבני מרכז הרב:

דבר משונה ראיתי אצלכם. בעיצומו של ליל יום העצמאות התלמידים שלכם יוצאים לכותל בשירה אדירה,   באמצע הדרך הם משתתקים לפתע, וכעבור כמה רחובות מחדשים את השירה. מה ההפסק באמצע השמחה!? 

השיב לו הרב: 'שמחים מאוד בתקומת ישראל, אבל לא על חשבון הזהירות בעברם בסמוך לביה"ח (שערי צדק הישן)  שלא להעיר חולים הזקוקים שם למנוחה ומרפא...'.

"וְאֵלֶּה תּוֹלְדֹת יִצְחָק בֶּן אַבְרָהָם אַבְרָהָם הוֹלִיד אֶת יִצְחָק (בראשית כה, יט) ".

בדרך כלל, המקרא חוסך במילים. המדרש עומד על החזרה שנראית מיותרת:

"הוזקק לומר אברהם הוליד את יצחק לפי שהיו ליצני הדור אומרים מאבימלך נתעברה שרה... מה עשה הקב"ה צר קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם והעידו הכל אברהם הוליד את יצחק " (רש"י).

תמוה. התורה היא נצחית. מי היה זוכר היום את 'הליצנים'  הללו לולא המדרש?

האם בגלל שהדבר נכתב פעמיים ייסוגו הליצנים אחור?

כדי להבין, נתבונן מעט בדמויות של אברהם ויצחק. אברהם נודד, נלחם, ומקים שבעה מזבחות.  

יצחק, חי יותר מאברהם ויעקב. אולם חלק גדול מן המעט המסופר עליו, הוא מה שעשו עבורו הזולת, כאברהם, אליעזר ורבקה. גם כשהוא חופר בארות, אין אלו אלא הבארות שחפר כבר אביו. הוא מקים מזבח אחד בלבד. אולם, קשה מאוד למצוא מי שמייחס לו חטא.

מקובל לייחס לאברהם את מידת האהבה וליצחק את היראה.

האהבה מביאה לעשייה ברוכה, והיראה שומרת מחטא.

לפי זה, ביקורת הליצנים היא רצינית מאוד. לדעתם, יצחק אינו יכול להיות בן של אברהם.

או שאתה פעלתן, פועל, עובד ומתגייס,  או שאתה ירא שמיים, פסיבי,  באוהל. אי אפשר לשלבם

(על פי 'פחד יצחק' לרב יצחק הוטנר, סוכות מאמר ד' ועוד.).

על פי הסברנו אכן ניתן לרקוד בשמחה - וכשצריך לחדול מכך ביראה.

ואולי, האחד הוא אף 'בנו' של השני.

*הרב יעקב פלג הוא מלמד ברשת ש"ת של מעלה