הדפסה
נוער - אמונה לנוער

חינוך לצניעות בימי החופשה

בחודשי הקיץ החמים נפרצים כל גבולות הצניעות. השיא הוא בימי חופשת הקיץ - החום הכבד ותחושת השחרור מכבלי ההרגלים הקבועים עושים לדאבוננו את שלהם, וקורסות רבות מנורמות הצניעות המינימליות. רבים הם מקומות הבילוי שאי אפשר לבקר בהם בגלל נוכחותם של מטיילים ומטיילות שמזלזלים בגדרי צניעות אלמנטריים. מקומות קסומים בארץ ישראל - מפלים, בריכות טבעיות, אתרי נוף - "חסומים" בפני המטייל הדתי בימי הקיץ. הם "פתוחים" לפניו רק בחורף ובאביב.
לפעמים אנו עדים לתופעה משונה: משפחות שומרות מצוות, המקפידות על קלה כבחמורה, אינן נזהרות בלבוש הצנוע של ילדיהן בימי החופשה. בנות, אשר הופיעו בתלבושת צנועה בבית ספרן לאורך כל שנת הלימודים, מסתובבות בימי החופשה בלבוש שהוא בלתי צנוע על פי כל קנה מידה. ביחס לשמירה על כללי צניעות, אין להבחין בין תקופת הלימודים לבין ימי החופשה. הצניעות היא חובה תורנית גמורה, ולא רק אחד מכללי המשמעת בין כותלי בית הספר.
הורים רבים שואלים בצדק: החל מאיזה גיל יש להרגיל את הילדים להקפיד על הלכות צניעות? הרי תינוקות מסתובבים ערומים, ואין פוצה פה ומצפצף. מתי חל גיל החינוך לצניעות?
באופן כללי, מצות החינוך מתחילה בגילאים 7-6, בהתאם להבנתם של הילדים ולהתפתחותם הנפשית. חינוך הוא במהותו תהליך מדורג העשוי להימשך שנים רבות. אין תכתיבים בחינוך ואין קפיצות דרך.
אבל מעבר לחובה שלנו לחנך את בנותינו לצניעות קיימת חובה נוספת: אסור לה להכשיל את הזולת על ידי חשיפתם של מקומות בגוף הראויים להיות מכוסים. החל מאיזה גיל מוגדרת ילדה כ"ערוה" שאסור להביט במקומות החשופים בגופה? ה"חזון איש" חידש ש"אין שיעור בשנים מתי חל איסור זה) אלא כל שאין דעתם של בני אדם עליהן מחמת קטנותן - מותר". הוי אומר, כל שאין הופעתן מושכת תשומת לב - מותר. בהערכת הגיל המדוייק נחלקו הדיעות. יש אומרים: גיל 7-6, ויש אומרים: גיל 9-8.
לסיכום, עלינו לזכור שהילדות שלנו הן רגישות וקולטות בקלו?ת מסרים סמויים של הוריהן. הן רושמות לעצמן שהוריהן מלבישים אותן בצורה בלתי צנועה בימי החופשה. הן גם שמות לב להבדל בין לבושן ללבוש של הוריהן. בשלב מסויים הן מודעות לסתירה זו, והפתרון שהן נותנות לה עלול להיות הרסני מבחינה חינוכית.
(מתוך הספר "אמונת החינוך" של הרב אלישע אבינר. הרב אלישע אבינר הוא אחד הרבנים המגבים את הקו הפתוח "חברים מקשיבים" , ואנו מתיעצים איתו ומפנים אליו שואלים בעת הצורך).