משפחה

ישראלים ממוצא יהודי

ישראלים ממוצא יהודי

מורי ורבי הרב יהודה אשכנזי זצ"ל היה אומר: "במשך שנות הגלות הארוכות שעברו עליהם, עיקר המאמץ של היהודים היה לא לשכוח שהם ממוצא עברי. באותה מידה, עיקר המ...

המשך קריאה: ישראלים ממוצא יהודי
נדודי ר' זושא

נדודי ר' זושא

באחים ר' זושא מאניפולי ור' אלימלך מליז'נסק שהיו עורכים גלות ונודדים ממקום למקום, תוך שהם מסתירים את זהותם ולעיתים אף מצטרפים לחבורות של קבצנים ובהם גם...

המשך קריאה: נדודי ר' זושא
מעשה שהיה- לפרשת שופטים

מעשה שהיה- לפרשת שופטים

אין להפקיע מחיר ה"חזון איש", רבי אברהם ישעיה קרליץ זצ"ל, סרב לקבל על עצמו מישרה רבנית, וחי בדוחק ממכירת ספריו, ע"י אשתו, במחירים הנמוכים שקבע. פעם אחת...

המשך קריאה: מעשה שהיה- לפרשת שופטים
מעשה שהיה לפרשת כי תצא

מעשה שהיה לפרשת כי תצא

להיזהר מלשון הרע "אל תקרי "אזנך"אלא "אוזנך", שאם ישמע אדם דבא שאינו הגון- יניח אצבעו באוזנין. (מסכת כתובות, ה, ע"א) כאשר היה הרב שלמה לייב מלינשנה ילד...

המשך קריאה: מעשה שהיה לפרשת כי תצא
דרכו של גדול בתורה בענייני צדקה

דרכו של גדול בתורה בענייני צדקה

הגאון רבי יוסף דב סולובייציק מבריסק היה פעיל מאד בענייני ציבור ולא מנע עצמו מלכתת רגליו למרחקים כדי לסייע למוסדות התורה והחסד במדינה. פעם נכנס רבי יוס...

המשך קריאה: דרכו של גדול בתורה בענייני צדקה
מעשה שהיה – לפרשת קרח

מעשה שהיה – לפרשת קרח


המשך קריאה: מעשה שהיה – לפרשת קרח
מעשה שהיה לפרשת ''חקת''

מעשה שהיה לפרשת ''חקת''

רווח מול הפסד

המשך קריאה: מעשה שהיה לפרשת ''חקת''
מעשה שהיה לפרשת ויקרא

מעשה שהיה לפרשת ויקרא


המשך קריאה: מעשה שהיה לפרשת ויקרא