משפחה

הצטיינותו המיוחדת של כלב בפרשת המרגלים

הצטיינותו המיוחדת של כלב בפרשת המרגלים

הגאון רבי יצחק אלחנן ספקטור היה מגדולי הרבנים במזרח אירופה במחצית השניה של המאה הי"ט יותר משלושים שנה כיהן כרבה של קובנה, בירת ליטא; ובצד גדולתו בתורה...

המשך קריאה: הצטיינותו המיוחדת של כלב בפרשת המרגלים
גערתו של הנצי''ב

גערתו של הנצי''ב

מעשה במשולח מארץ ישראל, שנזדמן לעיר וולוז'ין, מקום מושבו של רבי נפתלי צבי יהודה ברלין (הנצי"ב מוולוז'ין). הגאון קיבל את המשולח בסבר פנים יפות; ערך לפנ...

המשך קריאה: גערתו של הנצי''ב
מנה אחת אפיים למבקשי שוחד

מנה אחת אפיים למבקשי שוחד

הגאון רבי ברוך מרדכי ליפשיץ, שימש ברבנות בכמה קהילות חשובות במזרח אירופה (בסימיאיטיץ, בוולקובסק ובנובהרדוק). לאחר מכן הציעו לו פרנסי העיר שדליץ שבמזרח...

המשך קריאה: מנה אחת אפיים למבקשי שוחד
פרשת אמור לילדים

פרשת אמור לילדים

שבת שלום לבני החן והתפארה! בכל יום ויום אנו זוכים לברך את הקדוש ברוך הוא לפחות מאה ברכות כמו שאמר משה רבינו "מה ה' אלקינו שואל מעמך" מה - אלו מאה ברכו...

המשך קריאה: פרשת אמור לילדים
החפץ חיים

החפץ חיים

ה"חפץ חיים" השתוקק לעלות ארצה, ואף פעל לשם כך, אולם לא נסתיע הדבר בידו. כשנודעה כונתו, החלו רבים מפצירים בו שלא לנטש את הצאן, הרי הוא מדריכה של היהדות...

המשך קריאה: החפץ חיים
ההגמון הצדיק

ההגמון הצדיק

מעשה והצטרכו רבותינו להיות ברומי; רבי אליעזר, רבי יהושע ורבן גמליאל. באותו זמן גזרה מועצת הזקנים של המלך גזרה נוראה: "מכאן ועד שלושים יום לא יחיה בכל...

המשך קריאה: ההגמון הצדיק
דרשת רבי שמעון סופר בקרקא

דרשת רבי שמעון סופר בקרקא

רבי שמעון סופר - בנו של החת"ם סופר ואחיו הצעיר של ה"כתב סופר" - היה מגדולי הרבנים באירופה במחצית השניה של המאה הי"ט. כשנפטר אביו הדגול (בכ"ה בתשרי ת"ר...

המשך קריאה: דרשת רבי שמעון סופר בקרקא
רבי שמואל סלנט

רבי שמואל סלנט

הגאון רבי שמואל סלנט, היה אב בית דין בירושלים שבין החומות במשך שבעים שנה בקירוב (עד לפטירתו בשנת תרס"ד 1909). הוא נודע, בין השאר, בפקחותו הרבה והיה מק...

המשך קריאה: רבי שמואל סלנט