משפחה

לעבוד את עבודת המשכן

לעבוד את עבודת המשכן

פעם אחת עברו אנשים סוחרים את העיר בעלז. שלח הצדיק את הגבאי לומר להם שיתעכבו בעיר ויסייעו לבנות את ביהמ"ד שבנה רבי שלום מבעלז. האנשים לא היו חסידי בעלז...

המשך קריאה: לעבוד את עבודת המשכן
מאבקו של הגר

מאבקו של הגר

על הכתוב: "אלה קרואי העדה נשיאי מטות אבותם", מעיר רש"י: 'קרואי העדה' - הנקראים לכל דבר חשיבות שבעדה. כיוצא בכך מציין רבי אברהם אבן עזרא בפירושו, שהתוא...

המשך קריאה: מאבקו של הגר
קירוב רחוקים בדרכי נועם

קירוב רחוקים בדרכי נועם

סוחר אחד השכים פעם לפתחו של רבי ירחמיאל ישראל יצחק מאלכסנדר וקבל בפניו על קשי פרנסתו ופרנסת בני ביתו. רבי קדוש! קרא האיש בעיניים דומעות, חנות קטנה לי...

המשך קריאה: קירוב רחוקים בדרכי נועם
אחריות היחיד לגורל הרבים

אחריות היחיד לגורל הרבים

רבי משה בן יעקב חגיז היה מן החכמים הבולטים בירושלים במחצית הראשונה של המאה הי"ח. בצד גדולתו בתורה בנגלה ובנסתר, פעל הרבה למען מוסדות התורה והחסד של עי...

המשך קריאה: אחריות היחיד לגורל הרבים
תשובה חריפה לקטרוגו של מתננגד

תשובה חריפה לקטרוגו של מתננגד

"מתנגד" אחד נזדמן פעם לחצרו של הצדיק רבי ישראל מרוז'ין וראה שם חסידים המסובים בבית המדרש ליד בקבוק "משקה" ומאזינים לשבחי צדיקים, אגב לגימה מן הטיפה המ...

המשך קריאה: תשובה חריפה לקטרוגו של מתננגד
מעשה  המתנה

מעשה המתנה

מעשה ברב ר' זליג משראנצק ז'ל, שישב פעם אצל רבו הקדוש ר' שמואל מקארוב ז'ל, שעה שרבו היה מוטל על מטתו ומתנמנם ובתוך כך בא חסיד עשיר אחד והביא מתנה בשביל...

המשך קריאה: מעשה המתנה
גדולת אהרן בהדלקת המנורה

גדולת אהרן בהדלקת המנורה

הצדיק רבי ברוכ'ל ממז'בוז', נכדו של הבעל שם טוב, שהה פעם במחיצתו של האדמו"ר העממי הנודע רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. התבונן רבי ברוכ'ל בשעת התפלה לעבר מארחו...

המשך קריאה: גדולת אהרן בהדלקת המנורה
מדוע התקשה משה במעשה המנורה?

מדוע התקשה משה במעשה המנורה?

רבי שאול ידידה אלעזר, האדמו"ר ממודז'יץ, היה גדול בתורה ובחסידות ושימש ברבנות בכמה קהילות במרכז פולין. אך רוב פרסומו בקהילות ישראל בא לו בשל סגולתו המי...

המשך קריאה: מדוע התקשה משה במעשה המנורה?