משפחה

כיצד השיב הרב מייזל ממון שנגנב מבעליו?

כיצד השיב הרב מייזל ממון שנגנב מבעליו?

סוחר אחד בא אצל רבי אליהו חיים מייזל, רבה של לודז' וסיפר בעינים דומעות את המעשה הבא: שהיתי בלודז' ימים אחדים בעניני מסחר ובטעות השארתי את ארנקי התפוח...

המשך קריאה: כיצד השיב הרב מייזל ממון שנגנב מבעליו?
תשובה כהלכה לשאלה נכבדה

תשובה כהלכה לשאלה נכבדה

הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, רבה הראשי של ארץ ישראל אחרי מלחמת העולם הראשונה, התפרסם ביחסו החם והלבבי למתיישבי הארץ מכל המפלגות והזרמים. מפעם לפעם נפ...

המשך קריאה: תשובה כהלכה לשאלה נכבדה
שתי הפטרות

שתי הפטרות

מעשה בבעל קורא שהיה קורא באופן קבוע בבית הכנסת של הרב חרל"פ זצ"ל מי שהיה תלמיד חבר של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל. וארע הדבר ושבתות אחרי מות וקדושים...

המשך קריאה: שתי הפטרות
שבת במחיצת הצדיק

שבת במחיצת הצדיק

הצדיק רבי מאיר'ל מפרימישלן, נודע בקרב החסידים במסירות הנפש, שהיה מגלה לגורלו של כל יהודי. המוני העם אהבוהו מאד והיו משכימים לפתחו כדי ליטול ממנו עצה ט...

המשך קריאה: שבת במחיצת הצדיק
הכנסת אורחים של צדיק

הכנסת אורחים של צדיק

הגאון הרב חיים זוננפלד, היה מגדולי הרבנים בארץ בסוף המאה הי"ט ובראשית המאה הזאת. רוב ימיו ישב בדירה קטנה סחצר "בתי מחסה" שבירושלים העתיקה וביתו הצנוע...

המשך קריאה: הכנסת אורחים של צדיק
ר' בנימין בייניש סלנט

ר' בנימין בייניש סלנט

רבי בנימין בייניש סלנט היה בנו יחידו של רבי שמואל סלנט, שכיהן כמורה הוראה ראשי של קהילת האשכנזים בירושלים במחצית השניה של המאה הי"ט ובראשית המאה הזאת....

המשך קריאה: ר' בנימין בייניש סלנט
עד היכן מצוות גמילות חסדים

עד היכן מצוות גמילות חסדים

רבי דוד סגל, בעל הט"ז, היה מגדולי הרבנים באירופה במאה הי"ז. בצד גדולתו בתורה התפרסם כבעל צדקה מופלג ועניים רבים היו משכימים לפתחו כדי לקבל אצלו נדבה א...

המשך קריאה: עד היכן מצוות גמילות חסדים
מדוע מרובים עוברי עבירה בארץ ישראל

מדוע מרובים עוברי עבירה בארץ ישראל

מעשה ביהודי שומר מצוות, שבא אצל רבי אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל וסיפר לו שהחליט לרדת מן הארץ ולשוב לארצות הברית מקום מגוריו הקודם. שאל הרב קוק את אורחו:...

המשך קריאה: מדוע מרובים עוברי עבירה בארץ ישראל