תורה לילדים

הכנסת אורחים של צדיק

הכנסת אורחים של צדיק

הגאון הרב חיים זוננפלד, היה מגדולי הרבנים בארץ בסוף המאה הי"ט ובראשית המאה הזאת. רוב ימיו ישב בדירה קטנה סחצר "בתי מחסה" שבירושלים העתיקה וביתו הצנוע...

המשך קריאה: הכנסת אורחים של צדיק
ר' בנימין בייניש סלנט

ר' בנימין בייניש סלנט

רבי בנימין בייניש סלנט היה בנו יחידו של רבי שמואל סלנט, שכיהן כמורה הוראה ראשי של קהילת האשכנזים בירושלים במחצית השניה של המאה הי"ט ובראשית המאה הזאת....

המשך קריאה: ר' בנימין בייניש סלנט
עד היכן מצוות גמילות חסדים

עד היכן מצוות גמילות חסדים

רבי דוד סגל, בעל הט"ז, היה מגדולי הרבנים באירופה במאה הי"ז. בצד גדולתו בתורה התפרסם כבעל צדקה מופלג ועניים רבים היו משכימים לפתחו כדי לקבל אצלו נדבה א...

המשך קריאה: עד היכן מצוות גמילות חסדים
מדוע מרובים עוברי עבירה בארץ ישראל

מדוע מרובים עוברי עבירה בארץ ישראל

מעשה ביהודי שומר מצוות, שבא אצל רבי אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל וסיפר לו שהחליט לרדת מן הארץ ולשוב לארצות הברית מקום מגוריו הקודם. שאל הרב קוק את אורחו:...

המשך קריאה: מדוע מרובים עוברי עבירה בארץ ישראל
לעבוד את עבודת המשכן

לעבוד את עבודת המשכן

פעם אחת עברו אנשים סוחרים את העיר בעלז. שלח הצדיק את הגבאי לומר להם שיתעכבו בעיר ויסייעו לבנות את ביהמ"ד שבנה רבי שלום מבעלז. האנשים לא היו חסידי בעלז...

המשך קריאה: לעבוד את עבודת המשכן
מאבקו של הגר

מאבקו של הגר

על הכתוב: "אלה קרואי העדה נשיאי מטות אבותם", מעיר רש"י: 'קרואי העדה' - הנקראים לכל דבר חשיבות שבעדה. כיוצא בכך מציין רבי אברהם אבן עזרא בפירושו, שהתוא...

המשך קריאה: מאבקו של הגר
קירוב רחוקים בדרכי נועם

קירוב רחוקים בדרכי נועם

סוחר אחד השכים פעם לפתחו של רבי ירחמיאל ישראל יצחק מאלכסנדר וקבל בפניו על קשי פרנסתו ופרנסת בני ביתו. רבי קדוש! קרא האיש בעיניים דומעות, חנות קטנה לי...

המשך קריאה: קירוב רחוקים בדרכי נועם
אחריות היחיד לגורל הרבים

אחריות היחיד לגורל הרבים

רבי משה בן יעקב חגיז היה מן החכמים הבולטים בירושלים במחצית הראשונה של המאה הי"ח. בצד גדולתו בתורה בנגלה ובנסתר, פעל הרבה למען מוסדות התורה והחסד של עי...

המשך קריאה: אחריות היחיד לגורל הרבים