תורה לילדים

החפץ חיים

החפץ חיים

ה"חפץ חיים" השתוקק לעלות ארצה, ואף פעל לשם כך, אולם לא נסתיע הדבר בידו. כשנודעה כונתו, החלו רבים מפצירים בו שלא לנטש את הצאן, הרי הוא מדריכה של היהדות...

המשך קריאה: החפץ חיים
ההגמון הצדיק

ההגמון הצדיק

מעשה והצטרכו רבותינו להיות ברומי; רבי אליעזר, רבי יהושע ורבן גמליאל. באותו זמן גזרה מועצת הזקנים של המלך גזרה נוראה: "מכאן ועד שלושים יום לא יחיה בכל...

המשך קריאה: ההגמון הצדיק
דרשת רבי שמעון סופר בקרקא

דרשת רבי שמעון סופר בקרקא

רבי שמעון סופר - בנו של החת"ם סופר ואחיו הצעיר של ה"כתב סופר" - היה מגדולי הרבנים באירופה במחצית השניה של המאה הי"ט. כשנפטר אביו הדגול (בכ"ה בתשרי ת"ר...

המשך קריאה: דרשת רבי שמעון סופר בקרקא
רבי שמואל סלנט

רבי שמואל סלנט

הגאון רבי שמואל סלנט, היה אב בית דין בירושלים שבין החומות במשך שבעים שנה בקירוב (עד לפטירתו בשנת תרס"ד 1909). הוא נודע, בין השאר, בפקחותו הרבה והיה מק...

המשך קריאה: רבי שמואל סלנט
ישראלים ממוצא יהודי

ישראלים ממוצא יהודי

מורי ורבי הרב יהודה אשכנזי זצ"ל היה אומר: "במשך שנות הגלות הארוכות שעברו עליהם, עיקר המאמץ של היהודים היה לא לשכוח שהם ממוצא עברי. באותה מידה, עיקר המ...

המשך קריאה: ישראלים ממוצא יהודי
נדודי ר' זושא

נדודי ר' זושא

באחים ר' זושא מאניפולי ור' אלימלך מליז'נסק שהיו עורכים גלות ונודדים ממקום למקום, תוך שהם מסתירים את זהותם ולעיתים אף מצטרפים לחבורות של קבצנים ובהם גם...

המשך קריאה: נדודי ר' זושא
מעשה שהיה- לפרשת שופטים

מעשה שהיה- לפרשת שופטים

אין להפקיע מחיר ה"חזון איש", רבי אברהם ישעיה קרליץ זצ"ל, סרב לקבל על עצמו מישרה רבנית, וחי בדוחק ממכירת ספריו, ע"י אשתו, במחירים הנמוכים שקבע. פעם אחת...

המשך קריאה: מעשה שהיה- לפרשת שופטים
מעשה שהיה לפרשת כי תצא

מעשה שהיה לפרשת כי תצא

להיזהר מלשון הרע "אל תקרי "אזנך"אלא "אוזנך", שאם ישמע אדם דבא שאינו הגון- יניח אצבעו באוזנין. (מסכת כתובות, ה, ע"א) כאשר היה הרב שלמה לייב מלינשנה ילד...

המשך קריאה: מעשה שהיה לפרשת כי תצא