תורה לילדים

תשובה חריפה לקטרוגו של מתננגד

תשובה חריפה לקטרוגו של מתננגד

"מתנגד" אחד נזדמן פעם לחצרו של הצדיק רבי ישראל מרוז'ין וראה שם חסידים המסובים בבית המדרש ליד בקבוק "משקה" ומאזינים לשבחי צדיקים, אגב לגימה מן הטיפה המ...

המשך קריאה: תשובה חריפה לקטרוגו של מתננגד
מעשה  המתנה

מעשה המתנה

מעשה ברב ר' זליג משראנצק ז'ל, שישב פעם אצל רבו הקדוש ר' שמואל מקארוב ז'ל, שעה שרבו היה מוטל על מטתו ומתנמנם ובתוך כך בא חסיד עשיר אחד והביא מתנה בשביל...

המשך קריאה: מעשה המתנה
גדולת אהרן בהדלקת המנורה

גדולת אהרן בהדלקת המנורה

הצדיק רבי ברוכ'ל ממז'בוז', נכדו של הבעל שם טוב, שהה פעם במחיצתו של האדמו"ר העממי הנודע רבי לוי יצחק מברדיצ'ב. התבונן רבי ברוכ'ל בשעת התפלה לעבר מארחו...

המשך קריאה: גדולת אהרן בהדלקת המנורה
מדוע התקשה משה במעשה המנורה?

מדוע התקשה משה במעשה המנורה?

רבי שאול ידידה אלעזר, האדמו"ר ממודז'יץ, היה גדול בתורה ובחסידות ושימש ברבנות בכמה קהילות במרכז פולין. אך רוב פרסומו בקהילות ישראל בא לו בשל סגולתו המי...

המשך קריאה: מדוע התקשה משה במעשה המנורה?
הצטיינותו המיוחדת של כלב בפרשת המרגלים

הצטיינותו המיוחדת של כלב בפרשת המרגלים

הגאון רבי יצחק אלחנן ספקטור היה מגדולי הרבנים במזרח אירופה במחצית השניה של המאה הי"ט יותר משלושים שנה כיהן כרבה של קובנה, בירת ליטא; ובצד גדולתו בתורה...

המשך קריאה: הצטיינותו המיוחדת של כלב בפרשת המרגלים
גערתו של הנצי''ב

גערתו של הנצי''ב

מעשה במשולח מארץ ישראל, שנזדמן לעיר וולוז'ין, מקום מושבו של רבי נפתלי צבי יהודה ברלין (הנצי"ב מוולוז'ין). הגאון קיבל את המשולח בסבר פנים יפות; ערך לפנ...

המשך קריאה: גערתו של הנצי''ב
מנה אחת אפיים למבקשי שוחד

מנה אחת אפיים למבקשי שוחד

הגאון רבי ברוך מרדכי ליפשיץ, שימש ברבנות בכמה קהילות חשובות במזרח אירופה (בסימיאיטיץ, בוולקובסק ובנובהרדוק). לאחר מכן הציעו לו פרנסי העיר שדליץ שבמזרח...

המשך קריאה: מנה אחת אפיים למבקשי שוחד
פרשת אמור לילדים

פרשת אמור לילדים

שבת שלום לבני החן והתפארה! בכל יום ויום אנו זוכים לברך את הקדוש ברוך הוא לפחות מאה ברכות כמו שאמר משה רבינו "מה ה' אלקינו שואל מעמך" מה - אלו מאה ברכו...

המשך קריאה: פרשת אמור לילדים