הדפסה
משפחה - תורה לילדים

מדוע מרובים עוברי עבירה בארץ ישראל

מעשה ביהודי שומר מצוות, שבא אצל רבי אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל וסיפר לו שהחליט לרדת מן הארץ ולשוב לארצות הברית מקום מגוריו הקודם.
שאל הרב קוק את אורחו: מדוע החליט מר לעזוב לצמיתות את ארץ הקודש
אגיד לכבוד הרב את כל האמת – קרא האיש בנימת עצב ובעיניים דומעות. באתי לארץ האבות מתוך תקווה שאוכל לחנך כאן את ילדי ברוח התורה. לשם כך עזבתי עסק מבוסס, שהביא לי ולמשפחתי פרנסה בשפע. ומהי המציאות הקיימת עתה בארץ ישראל, ההולכת ונבנית? על כל צעד ושעל אני נתקל בחילול שבת בפרהסיא, באכילת נבלות וטרפות ובשאר מיני עבירות, שלא חלמתי להיתקל בהן בארץ הקודש . . .
הרב קוק נכנס בשיחה עם האיש על נושאים שונים, כאילו התעלם מדבריו הקשים על ריבוי עוברי עבירה במושבות ישראל. תוך כדי שיחה שאל לפתע את האורח: מהו מקום המרפא המשובח ביותר בארצות הברית?
זה שנים מקובל בקהילות היהודים באמריקה, שמקום פלוני מצטיין באוייר משובח ובשאר סגולות טובות לריפוי כל מחלות שבעולם, לכן באים לשם מדי שנה אלפים ורבבות מאחינו בני ישראל, כדי למצא מזור לחלייהם.
האמנם כן! קרא הרב קוק, בקול נרגש והחל מהלך בחדר אנה ואנה, אחר כך התיישב במקומו ואמר: אף אני הייתי באותו מקום כשביקרתי לפני שנים אחדות בארצות הברית ומצאתי שם הרבה חולי שחפת וחולי לב וראות ואם כך הוא, מדוע אתה טוען בביטחון רב, שהאויר באותו מקום משובח ביותר
היא הנותנת! השיב מניה וביה – משום שהאויר שם צח ונקי, באים לאותו מקום חולים רבים כדי למצא מרפא למדוויהם ולחלייהם.
אמת דיברת – הניע הרב ראשו בחיוך קל, והוא לגבי ארץ הקודש, אתה מוצא כאן יהודים רבים, שנתרופפה אצלם הזיקה למצוות התורה ולמורשת האבות. וכיון שהם "חולים" ברפיון זה, שחל ביניהם לבין ערכי הדת והמסורת שלנו, באים הם דוקא לארץ ישראל; שכבר אמרו חז'ל: "אוירא דארץ ישראל מחכים". לכן אתה מוצא בארצנו הקדושה פורקי עוןל תורה ומצוות רבים כל כך, אולם עליך לדעת, שכל אלה עתידים בעזרת ד' להרפא מן המחלה הרוחנית שדבקה בהם.