הדפסה
משפחה - תורה לילדים

הידור מצווה בצער אלמנה


הדינים, החומרות המנהגים וההקפדות שבאפית מצה ביד - רבו מספור, על כן נהגו גדולי ישראל לבוא בעצמם אל המאפיה ולהשגיח על כל פרט ופרט.
פעם חלה רבי ישראל מסלנט ולא יכל היה לבא אל המאפיה. לפני שהלכו תלמידיו לאפות, חזרו היטב על כל פרטי הדינים, וליתר ביטחון שאלהו: "מה הדבר שהרב רוצה שנקפיד עליו ביותר, באפית המצות עבורו?"
ענה להם רבי ישראל: "היו זהירים ביותר באישה הלשה את העיסה, שלא תגערו בה ולא תצערוה, ענייה זו - אלמנה היא".