מעגל השנה

על חטא שחטאנו - לפניך...

על חטא שחטאנו - לפניך...

וידוי "על חטא" כבר שגור בפינו. "על חטא שחטאנו לפניך באונס וברצון... באימוץ הלב... בבלי דעת...". אולם אם נעצור לרגע ונחשוב על משמעותו, נתמה?. לכאורה, א...

המשך קריאה: על חטא שחטאנו - לפניך...
עבודת יוה''כ מגלה לנו את המלאכיות שנמצאת בתוכנו

עבודת יוה''כ מגלה לנו את המלאכיות שנמצאת בתוכנו

בעבודתנו החינוכית אנו שומעים לא פעם את השאלה: מה מועילה ההתעלות של יום הכיפורים אם מיד לאחר צאתו החיים חוזרים לשגרה והכל חוזר לקדמותו? אכן, אחרי יום ה...

המשך קריאה: עבודת יוה''כ מגלה לנו את המלאכיות שנמצאת בתוכנו
יום התשובה והאהבה

יום התשובה והאהבה

יום הכיפורים זמן תשובה לכל, ליחיד ולרבים, והוא קץ מחילה וסליחה לישראל, לפיכך חייבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים (רמב"ם הלכות תשובה פ"ב ה"ז...

המשך קריאה: יום התשובה והאהבה
תן אלקים נפשנו איתנה

תן אלקים נפשנו איתנה

רגילים אנו לחשוב כי תשובה היא אם עשה אדם איזו עבירה – צריך לעשות תשובה. אבל, אם חסרה לאדם איזו מעלה לא מרגישים אפילו שזה חטא. ולמעשה זהו החטא הגדול בי...

המשך קריאה: תן אלקים נפשנו איתנה
לשוב ולהתחדש

לשוב ולהתחדש

לא היו ימים טובים לישראל מחמשה עשר באב ומיום הכיפורים – אין זה ברור כי המשכה של המשנה העוסק בריקוד הבנות בכרמים מדבר אף הוא על יום הכיפורים, אך עצם הע...

המשך קריאה: לשוב ולהתחדש
אוטם שריר הלב

אוטם שריר הלב

סדר הוידוי, אותו קטלוג אלפביתי ארוך של חטאים, מעין אינדקס למתוודים, הולך ומתארך משנה לשנה. לנוכח פשרם הסתום של כמה מן הפריטים שמופיעים ברשימת החטאים ה...

המשך קריאה: אוטם שריר הלב
ה-''אלף בית'' של חודש אלול

ה-''אלף בית'' של חודש אלול

החודש האחרון בלוח השנה היהודי, הוא למעשה החשוב מכולם – הוא משמש כמסלול המראה, לעבר פסגת החגים הבאים אחריו. אילו היית מועמד למשפט שתאריכו כבר ידוע, ובמ...

המשך קריאה: ה-''אלף בית'' של חודש אלול
מתיקות השנה

מתיקות השנה

"כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לד'" – בדברים אלה מלמדת התורה על יחסה למקומו של הדבש בעבודת ד'. על המזבח אין להקריב דבש. איסור זה נתבאר על ידי...

המשך קריאה: מתיקות השנה