מעגל השנה

''טוב אחרית דבר מראשיתו''

''טוב אחרית דבר מראשיתו''

" מבחן התוצאה " הפך בשנים האחרונות למדד מרכזי בחיינו, וכל גישה חינוכית או אסטרטגיה עסקית עומדת שוב ושוב בפני מבחן זה. תופעה זו מעידה על קוצר הרוח המאפ...

המשך קריאה: ''טוב אחרית דבר מראשיתו''
החג של ארץ ישראל

החג של ארץ ישראל


המשך קריאה: החג של ארץ ישראל
''יהודי של סוכות''

''יהודי של סוכות''

כל השביעיות מקודשים – אנו מציינים את היום השביעי המקודש בשבת, את תום שבעת השבועות המקודשים בשבועות, את השנה השביעית בשמיטה ואת תום שבע שנות שמיטה - בי...

המשך קריאה: ''יהודי של סוכות''
ניסוך המים בחג; האסון  שבמחלוקת

ניסוך המים בחג; האסון שבמחלוקת

לכאורה, כל הקשור לחג הסוכות בא לציין את אחדות עם ישראל. היציאה מדירת קבע לדירת ארעי הופכת את כולם לשווים, וכן ארבעת המינים אשר נמשלו לסוגים שונים מבני...

המשך קריאה: ניסוך המים בחג; האסון שבמחלוקת
ושמחתם לפני ה'

ושמחתם לפני ה'

הקפיד הקב'ה לדרוש ממשה רבינו להציג בפנינו יחדיו שלושה אירועים שלכאורה אינם מתחברים: ראש השנה, יום הכיפורים וסוכות. כי לא ברור איך חג הסוכות שדוקא בו נ...

המשך קריאה: ושמחתם לפני ה'
איך שבים בתשובה

איך שבים בתשובה

איך אפשר באמת לשוב בתשובה אם הרסנו, השחתנו וקלקלנו, איך אפשר לחזור בתשובה כאילו כלום לא קרה? איך נוכל לדעת שתשובתנו אינה מרומה, ובאמת נטהרנו מהחטא ומכ...

המשך קריאה: איך שבים בתשובה
''וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם''

''וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם''

במרכז תפילת מוסף של יום הכיפורים עומדת עבודתו של הכהן הגדול שתכליתה "לכפר על בני ישראל מכל חטאתם" (ויקרא טז, לד). אדם אחד מזכה את האומה כולה, מכפר עלי...

המשך קריאה: ''וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם''
''עד שיפסיינו''

''עד שיפסיינו''

במסגרת הלכות יום הכיפורים בשולחן ערוך, מצויים שני סימנים קצרים העוסקים בהלכות תשובה: סימן תרו שכותרתו היא "שיפייס אדם את חבירו בערב יום הכיפורים", וסי...

המשך קריאה: ''עד שיפסיינו''