מעגל השנה

וספרתם לכם'' - (תשי''ג)

וספרתם לכם'' - (תשי''ג)

שני מיני ספירות רווחות, האחת ספירה שממנו והאחת - ספירה שאליו. הראשונה מקובלת באומות העולם, השניה מיוחדת לישראל. זכירת יום השבת נעשית יום יום ע"י שמות...

המשך קריאה: וספרתם לכם'' - (תשי''ג)
ל''ג בעומר

ל''ג בעומר

תחשבו על זה: בעיקרון לא מפסיקים תלמידי בית רבן מלימודם אפילו לבניין ביהמ``ק. ומתי כן מפסיקים אותם בל``ג בעומר!!! ומהו ל``ג בעומר? זהו יום הילולא דרשב`...

המשך קריאה: ל''ג בעומר
תנו עוז לאלוקים'' - תשמ''א

תנו עוז לאלוקים'' - תשמ''א

החודש הזה לנו. חודש אשר עומד במיצוע, בין החודש הראשון ובין החודש השלישי, בין החודש של חג הח?ירות, ובין החודש של חג הח?רות, החודשים ההיסטוריים בהם נעשנ...

המשך קריאה: תנו עוז לאלוקים'' - תשמ''א
גילו ברעדה- תשמ

גילו ברעדה- תשמ

כבוד הרבנים הראשים לישראל, כבוד הרבנים הראשים של ירושלים עיר הקודש, של תל-אביב רבתי, גאוני ישראל, גדולי ישראל אשר מכבדים אותנו, וכבוד ראש ממשלת ישראל...

המשך קריאה: גילו ברעדה- תשמ
היכא דנשקא ארעא לרקיעא'' (תשנ''א)

היכא דנשקא ארעא לרקיעא'' (תשנ''א)

כבוד מרן הרב הראשי לישראל, ראש הישיבה, כבוד רבה של ירושלים, כבוד רבה של חיפה, כבוד הרבנים יושבי הנשיאות, והמשתתפים בתוך הציבור כולו, ואחרון אחרון, שהו...

המשך קריאה: היכא דנשקא ארעא לרקיעא'' (תשנ''א)
על חומותיך ירושלים'' (תשנ''ג)

על חומותיך ירושלים'' (תשנ''ג)

כבוד נשיא מדינת ישראל, כבוד מורינו ורבינו ראש הישיבה, כבוד הראשון לציון, כבוד רבה של תל אביב, כבוד הרבנים הגדולים והנכבדים שיושבים איתנו. יש לנו הכבוד...

המשך קריאה: על חומותיך ירושלים'' (תשנ''ג)
וארשתיך לי בצדק ובמשפט''

וארשתיך לי בצדק ובמשפט''

בפרשת במדבר נאמר: "איש על מחנהו ואיש על דגלו" (במדבר א', נ"ב.). בפסוק זה יש נקודה יסודית ונכונה על הרכבה של כנסת ישראל: לכל שבט מישראל יש דגל משלו, יש...

המשך קריאה: וארשתיך לי בצדק ובמשפט''
קבלת התורה - חודש סיון

קבלת התורה - חודש סיון

קבלת התורה בשנת 2448 לבריאת העולם כלומר לפני 3312 שנה . אנו עומדים לפני חג מתן תורה . קראנו השבת בחומש במדבר בפרשת במדבר הפרשה הראשונה שבספר . " וידבר...

המשך קריאה: קבלת התורה - חודש סיון