מעגל השנה

נגילה ונשמחה בך (תש''כ)

נגילה ונשמחה בך (תש''כ)

(דרשה שנאמרה שנתיים לאחר קום המדינה) "'זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו', איני יודע אם בו - ביום, אם בו - בקב"ה, כשהוא אומר: 'הביאני המלך חדריו נגילה ונ...

המשך קריאה: נגילה ונשמחה בך (תש''כ)
ושב ה' אלקיך שבותך ורחמך...

ושב ה' אלקיך שבותך ורחמך...

"מאת ה' היתה זאת היא נפלאת בעינינו. זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו" (תהלים קי"ח כ"ג-כ"ד). ברגשות מעורבים אנו מקבלים את היום. הנה הגענו ב"ה לחוג פעם של...

המשך קריאה: ושב ה' אלקיך שבותך ורחמך...
כח מעשיו הגיד לעמו'' (תש''ן

כח מעשיו הגיד לעמו'' (תש''ן

בראש הדברים יש לי הכבוד לברך את כבוד ראש הממשלה, שהופיע ביננו, לכבד את היום הזה. בדומני, שיותר מאשר דיבורים שלי, יכולים לשמש לכבוד ראש הממשלה, עידוד מ...

המשך קריאה: כח מעשיו הגיד לעמו'' (תש''ן
עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים (תשנ''ב)

עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים (תשנ''ב)

כבוד מרן הרב הראשי לישראל, כבוד ראש הממשלה, כבוד הרבנים הנכבדים היושבים בנשיאות, כבוד הציבור הנכבד והקדוש, ואחרון אחרון חביב בני ישיבתנו הקדושה. יומה...

המשך קריאה: עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים (תשנ''ב)
תשובה לצעיר נבוך (מתוך מכתב)

תשובה לצעיר נבוך (מתוך מכתב)

א?אשר קבלת מכתבך, ואכן הקשית לשאול, ושאלה זו נתחבטו ומתלבטים בה רבים וטובים, אף על פי כן אשתדל לענות כפי שנראה לי הענין, ובמידה שהדברים ניתנים להתפרש...

המשך קריאה: תשובה לצעיר נבוך (מתוך מכתב)
עלים ואשכולות - עצמאות ע

עלים ואשכולות - עצמאות ע

תקופתנו השאלה שמתחבטים בה בפשר הבנת מאורעות התקופה היא מה תוכנה של תקופתנו, האם זוהי ראשית הגאולה, או חושך מחושך שבעתים. התשובה על שאלה זאת מפולגת מן...

המשך קריאה: עלים ואשכולות - עצמאות ע
נשים וספירת העומר

נשים וספירת העומר

ש: האם נשים חייבות בספירת העומר? ת: המגן אברהם הביא בשם הרמב"ם שנשים פטורות משום שזהו מצוות עשה שהזמן גרמא וממשיך המגן אברהם וכותב "ומיהו כבר קבלו עלי...

המשך קריאה: נשים וספירת העומר
ל''ג בעומר

ל''ג בעומר

זכה ל"ג בעומר מה שלא זכו רבים ממועדי ישראל. הילדים מצפים לו בכליון עניים לבואו, וטרודים בהכנות קדחתניות לקראתו. כמעט שלושים יום לפני ה"חג" אוספים הילד...

המשך קריאה: ל''ג בעומר