מעגל השנה

היום טוב הגדול והצנוע

היום טוב הגדול והצנוע

לאיזה שם צנוע ופשוט זכה בלשוננו היום הגודל ביותר בתולדה האנושית - יום מעמד הר סיני. "שבועות": היום טוב הבא לאחר שסיימו לספור שבעה שבועות. שלא כחגו של...

המשך קריאה: היום טוב הגדול והצנוע
ההבדל בין פורנוגרפיה לאהבה

ההבדל בין פורנוגרפיה לאהבה

כשיצאתי מהבית ללכת לצריף היה עוד יום, אך שהגעתי לשם היה כבר לילה. ממש בדרכי פגשתי אותו, את הערב. לנגד עיני ראיתי כיצד הוא מתפרש על העיר, עוטף את הבתים...

המשך קריאה: ההבדל בין פורנוגרפיה לאהבה
בחודש השלישי – חידוש דברים אני עושה

בחודש השלישי – חידוש דברים אני עושה

"בחודש השלישי – בא חודש. בשעה שנגלה הקב'ה על משה בסנה, התנה עמו ואמר לו: "בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה" (שמות ג, י"ב). והיה משה...

המשך קריאה: בחודש השלישי – חידוש דברים אני עושה
עצמאות ע''י הציבור

עצמאות ע''י הציבור

תקופתנו השאלה שמתחבטים בה בפשר הבנת מאורעות התקופה היא מה תוכנה של תקופתנו, האם זוהי ראשית הגאולה, או חושך מחושך שבעתים. התשובה על שאלה זאת מפולגת מן...

המשך קריאה: עצמאות ע''י הציבור
התוכן ההלכתי של הקמת מדינת ישראל

התוכן ההלכתי של הקמת מדינת ישראל

מעתה צא וראה מה גדול יום הכרזת המדינה לישראל... כי על ידי שעשינו מעשה ביום זה והפכנו את החלטת האו"מ לעובדא מוחלטת מבחינת הדין וכנ"ל, בזה הוא שפקע כוח...

המשך קריאה: התוכן ההלכתי של הקמת מדינת ישראל
מדינה ועצמאות באורו של מרן הרב קוק זצ''ל

מדינה ועצמאות באורו של מרן הרב קוק זצ''ל

אין ספק שעצמאות מדינית של עם ישראל בארץ ישראל היא אחת ההבטחות העיקריות שבתורה. "ואשבור מוטות עולכם, ואולך אתכם קוממיות" - הדוגמא המוחשית של יציאת מצרי...

המשך קריאה: מדינה ועצמאות באורו של מרן הרב קוק זצ''ל
ולא אמרו העוברים ברכת ה' עליכם

ולא אמרו העוברים ברכת ה' עליכם

בשעה הגדולה הזאת אשר זכינו לה לאחר דורי דורות של כמיהה ושל צפיה אמרנו את פרקי התהלים בם נוכל למצא ביטוי נאמן לרחש הלב שלנו ברגעים אלה: "שיר המעלות רבו...

המשך קריאה: ולא אמרו העוברים ברכת ה' עליכם
בקרובי אקדש

בקרובי אקדש

בערב יום העצמאות, היום בו נעלה בשמחה את הרגע הגדול שחל לפני שנה בשוב שבט ליהודה אחרי הפסקת גלות כל כך ארוכה, אנו מעלים את זכרם של קדושי גוש עציון, אשר...

המשך קריאה: בקרובי אקדש