מעגל השנה

למען תזכור את יום צאתך'' - (תשכ''ו)

למען תזכור את יום צאתך'' - (תשכ''ו)

"למען תזכור את יום צאתך" (דברים ט"ז ג') - ההדגשה היא על יום היציאה. להחיות ולחיות עם אותה חויה שנולדה רק אז, ושנולדה על רקע מה שקדם לה. הנה כבר קם דור...

המשך קריאה: למען תזכור את יום צאתך'' - (תשכ''ו)
ספירה בציבור

ספירה בציבור

ש: אדם שמתפלל באופן קבוע תפלת ערבית בציבור בשעה מאוחרת, האם יקדים לספור ספירת העומר בתחילת הלילה? ת: עניין של ספירת העומר מיד בתחילת הלילה משום "תמימו...

המשך קריאה: ספירה בציבור
הלל ביום ירושלים

הלל ביום ירושלים

ש: האם יש לומר הלל ביום ירושלים? ת: החת"ם סופר כותב שיש מצוה להודות לקב"ה על כל נס של הצלה. ושואלת הג"מ למה בפורים לא אומרים הלל ועונה הג"מ שלוש תשובו...

המשך קריאה: הלל ביום ירושלים
ליום ירושלים

ליום ירושלים

עומדים אנו בפתחו של יום ירושלים, וראוי להתבונן בשמה של עיר קדשנו ולעמוד על טיבה ומהותה. חז'ל במדרש רבה (ב"ר נו, י) מסבירים כיצד התהווה שם זה: "אברהם ק...

המשך קריאה: ליום ירושלים
וערבה לה' מנחת יהודה

וערבה לה' מנחת יהודה

"וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים כימי עולם וכשנים קדמוניות" (מלאכי ג', ה') "וערבה" - עניין מתיקות (מצודת דוד). בזמן שמנחת יהודה תהיה ערבה לה' – אז ירושל...

המשך קריאה: וערבה לה' מנחת יהודה
חג השבועות

חג השבועות

חג השבועות הוא יוצא דופן מבין כל החגים המופיעים בתורה. לכל חגי התורה ישנו תאריך קבוע שאותו מציינת התורה, אך לשבועות אין התורה מציינת תאריך. יתרה מזו,...

המשך קריאה: חג השבועות
חג השבועות

חג השבועות

כאשר אנו מתבוננים באזכורים השונים של חג השבועות בתורה, אנו יכולים להבחין בדבר מעניין ביותר, שממנו אנו יכולים ללמוד לימוד גדול לדורינו. אין בכל התורה א...

המשך קריאה: חג השבועות
לישועתך קיויתי ד'

לישועתך קיויתי ד'

למסתכל על הפטרת השבת ופרשת השבת במבט שטחי בלבד, נראה בפשטות כי הסיבה היחידה לבחירת הפטרה זו דוקא היא משום שמדברת היא על שמשון שהיה נזיר מבטן וגם הפרשה...

המשך קריאה: לישועתך קיויתי ד'