מעגל השנה

כחיילות של בית דוד

כחיילות של בית דוד

"בראש השנה כל באי העולם עוברין לפניו כבני מרון" . ג' לשונות: כבני אמרנא, כמעלות בית מרון, כחיילות של בית דוד (ר"ה י"ח א'). שני הראשונים לקוחים מדוגמת...

המשך קריאה: כחיילות של בית דוד
בכסה ליום חגנו''''

בכסה ליום חגנו''''

ציונו של ר"ה הוא "בכסה", מכוסה. בתורה לא נזכר זמנו כר"ה, מכוסה בתאריכו, תלוי כולו בקביעות בי"ד, ואין ידוע עם כניסתו אם בכלל יהיה זה ר"ה, ואף בבי"ד של...

המשך קריאה: בכסה ליום חגנו''''
השיבנו ה' אליך ונשובה

השיבנו ה' אליך ונשובה

הנביא הושע מנמק את התשובה ב"כי כשלת בעונך" (י"ד ב'), המחשבה השטחית מדמה כי העון מביא שחרור וחופש מתנדפת אחרי שהדבר יוצא אל הפועל. יש איפא בעון גופא גו...

המשך קריאה: השיבנו ה' אליך ונשובה
יום כיפור וספר יונה

יום כיפור וספר יונה

מה ראו חכמים לקרא ספר זה ברגעי ההתעלות, סמוך לתפילת נעילה? אמנם יש התאמה מעניינת בין מהלך הספר לתקופת השנה- בתשובת אנשי נינווה אנו קוראים על מלך נינוה...

המשך קריאה: יום כיפור וספר יונה
אני ישנה ולבי ער קול דודי דופק'' -(תשט''ו)

אני ישנה ולבי ער קול דודי דופק'' -(תשט''ו)

שבע שנים של מעלות ומורדות, של רוממות רוח ודכאון, של רגעי התעלות ושל משברים. יכולים אנו לציין ימים אלה כאשר צוינה תקופה דומה בשיר השירים לפי חז'ל: "'אנ...

המשך קריאה: אני ישנה ולבי ער קול דודי דופק'' -(תשט''ו)
הכינו כסא לחזקיה מלך יהודה

הכינו כסא לחזקיה מלך יהודה

"כשחלה רבי יוחנן בן זכאי נכנסו תלמידיו לבקרו... אמר להם: פנו כלים מפני הטומאה והכינו כסא לחזקיה מלך יהודה" (ברכות כ"ח ב'). ודאי שהיו שביקרו את שיטתו ש...

המשך קריאה: הכינו כסא לחזקיה מלך יהודה
התיצבו וראו''

התיצבו וראו''

"התיצבו וראו" (שמות י"ד י"ג) - לפני סיום השלב האחרון של הגאולה הראשונה, כתנאי לסיום השלב האחרון, הודגש ע"י משה רבינו הצורך ליצירת אפשרות הראיה , ראיית...

המשך קריאה: התיצבו וראו''
אנא ה' הושיעה נא, אנא ה' הצליחה נא''

אנא ה' הושיעה נא, אנא ה' הצליחה נא''

בסיפור יציאת מצרים למדונו חז'ל: "מתחיל בגנות ומסיים בשבח". אין לתפוס ואין למצות את גודל הערך של החסד המתגלה, אלא תוך ראית הרציפות, ההמשכיות, הקשר ההדד...

המשך קריאה: אנא ה' הושיעה נא, אנא ה' הצליחה נא''