מעגל השנה

הקריאה לתשובה

הקריאה לתשובה

א"ל (ר' מאיר): אף אתה (אלישע בן אבוי') חזור בך! א"ל: כך שמעתי מאחורי הפרגוד: שובו בנים שובבים, חוץ מאחר. (חגיגה ט"ו א') שמיעת הבת-קול מאחורי הפרגוד, ש...

המשך קריאה: הקריאה לתשובה
לתוכן הימים

לתוכן הימים

בתפילות הימים הנוראים אנו פותחים בבקשה מיוחדת במינה כלפי אדון העולמים ב"ה - בקשה על היראה . וכך אנו אומרים: "ובכן תן פחדך... ואימתך... וייראוך..." שלש...

המשך קריאה: לתוכן הימים
תוקעים ומריעים

תוקעים ומריעים

תקיעת שופר יש בה ג' בחינות: הראשונה - עקדה ומתן תורה, הימים המאושרים של גילוי מלכות שמים. השניה - גאולה לעתיד לבוא, "והיה ביום ההוא" וכו'. והשלישית -...

המשך קריאה: תוקעים ומריעים
זכור עקדותינו

זכור עקדותינו

"מן המצר קראתי יה" (תהילים קי"ח ה'). צר לנו, רבש"ע, מר לנו אבינו שבשמים. קטן עולמך בשבילנו. האדמה ומלואה אין לה מקום, פינה בשבילנו. לא לנו זורחת שמשך,...

המשך קריאה: זכור עקדותינו
כל העמים תקעו כף

כל העמים תקעו כף

"כל העמים תקעו כף" וכו' (תהילים מ"ז ב'). טרם שאנו נגשים למצות היום - השופר, שתוכנה הכרזה והמלכה של מלכו של עולם, אנו שולחים הזמנה להשתתף אתנו יחד לכל...

המשך קריאה: כל העמים תקעו כף
סדר תקיעות

סדר תקיעות

שלשה סדרים הם של שלש שלש. ראשית בא סדר המלכויות: תקיעה, תרועה, תקיעה. מלכות ה' בעולם בראשית הבריאה, כשיציר כפיו של הקב'ה נברא בגן עדן ומלאכי השרת צולי...

המשך קריאה: סדר תקיעות
מלכויות, זכרונות ושופרות

מלכויות, זכרונות ושופרות

שלשה סדרי תקיעות נמסרו בידינו - מלכיות זכרונות ושופרות. ושלשה סדרים אלו עוברת האומה הישראלית בתקופת היותה לעם. התחלנו במלכיות, "ויהי בישורון מלך" (דבר...

המשך קריאה: מלכויות, זכרונות ושופרות
בני מרון

בני מרון

"בר"ה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון. מאי כבני מרון? הכא תרגימו - כבני אמרנא, ר"ל אמר כמעלות בית מרון. רב יהודא אמר שמואל כחיילות של בית דוד (ר"ה...

המשך קריאה: בני מרון