מעגל השנה

נחמת ישראל

נחמת ישראל

א"ל: רבי, הרשני לומר לפניך דבר אחד שלמדתני. א"ל: אמור. א"ל: הרי הוא אומר: אתם, אתם אתם, שלש פעמים, - אתם אפילו שוגגין, אתם אפילו מזידין אתם אפילו מוטע...

המשך קריאה: נחמת ישראל
ייחוד וחורבן - לתשעה באב

ייחוד וחורבן - לתשעה באב

מאז חרב הבית, אין השכינה שורה בעולמנו, ומתוך כך גם התפיסה בעניינים האלוהיים עמומה, עד כדי האפשרות להעמיד רוחניות ודתות בתחרות עם היהדות: "בגדולת העולם...

המשך קריאה: ייחוד וחורבן - לתשעה באב
תשעה באב - תענית

תשעה באב - תענית

" משנכנס אב ממעטין בשמחה " ( מסכת תענית דף כ"ו עמ' ב' ) . הקדמה אמרו חכמינו זצ"ל ( במסכת תענית דף כ"ו עמ' ב' ) חמישה דברים אירעו את אבותינו בתשעה באב...

המשך קריאה: תשעה באב - תענית
מדוע בתשעה באב נולד המשיח?

מדוע בתשעה באב נולד המשיח?

כידוע חודש אב הוא חודש שנכפלו בו צרות גדולות לעם ישראל, ועל כן נאמר במשנה "משנכנס אב ממעטין בשמחה" (תענית כ"ט, א'). אולם דווקא כאשר מגיעים לעומק הצרות...

המשך קריאה: מדוע בתשעה באב נולד המשיח?
יום בו כלו מתי מדבר

יום בו כלו מתי מדבר

עברו ימי האבל המסורתיים, עבר גם תשעה באב, והנה הגענו לשתי תחנות המזכירות לנו ימי אור, המטיפות לנו טפות תנחומין - ט"ו באב ושבת נחמו. ודומה לנו שלא בעתן...

המשך קריאה: יום בו כלו מתי מדבר
חודש כסליו

חודש כסליו

נחלק את דרשתנו לשלושה נושאים : א. מה בין חנוכה לפורים החודש נחוג את חג החנוכה . אמרו חז'ל : "אם כל המועדים יהיו בטלים – חנוכה ופורים לא נבטלים " . וכל...

המשך קריאה: חודש כסליו
חודש תמוז

חודש תמוז

א. הקדמה ימי הצום והתענית שנהגו בני ישראל , מפני הצרות שארעו בהם . ארבע צומות הם : צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי ( זכריה ח' , ט' ) .ו...

המשך קריאה: חודש תמוז
חודש אב

חודש אב

אמרו חז'ל : " משנכנס אב ממעטין בשמחה " ( מובא בתענית פ'ד ) חמישה דברים ארעו את אבותינו בתשעה באב . ואלו הם : נגזר על דור המדבר שלא יכנסו לארץ ישראל ,ח...

המשך קריאה: חודש אב