מעגל השנה

שני פנים לתשובה

שני פנים לתשובה

(מאמר זה נכתב כאשר פרשיות נצבים-וילך היו מחוברות) הפרשיות אותן אנו קוראים השבת, הינן הפרשיות שבאופן קבוע מסיימות את מעגל השנה. או ניצבים הינה האחרונה...

המשך קריאה: שני פנים לתשובה
עיר חומה

עיר חומה

"ואיש כי ימכר בית מושב עיר חומה והיתה גאלתו" (ויקרא כה כט) ואיש כי ימכר – אחר שאמר עניין מכר הבית חזר הכתוב לתת טעם לדבר, איך יהיה הדבר הזה שימכר ה' א...

המשך קריאה: עיר חומה
עמך בגולה אין תורה - לפרשת דברים וט' באב

עמך בגולה אין תורה - לפרשת דברים וט' באב

פרשת דברים, שנקרא השבת, הינה תמיד הפרשה אותה קוראים לפני תשעה באב, יום שבו נחרב בית המקדש והתחילה גלות עם ישראל, שאנו זוכים ב"ה להשתתף בסיומה. כאשר אנ...

המשך קריאה: עמך בגולה אין תורה - לפרשת דברים וט' באב
אהבת חינם

אהבת חינם

נמצאים אנו בסופם של ימי בין המצרים, ימים שבהם מתאבלים אנו על חורבן המקדש בתשעה באב ובעצם על כך שלא זכינו שנבנה בימינו (וזו הסיבה שדור שלא נבנה בימיו כ...

המשך קריאה: אהבת חינם
שריה בגויים אין תורה

שריה בגויים אין תורה

שריה בגוים - אין תורה גם נביאים לא מצאו חזון מד'. (איבה ב', ט') חמשה דברים אירעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז וחמשה בתשעה באב. בשבעה עשר בתמוז נשתברו הל...

המשך קריאה: שריה בגויים אין תורה
פתיחת בתי קפה בתשעה באב

פתיחת בתי קפה בתשעה באב

בעיריית תל-אביב הוחלט השנה כי בתי קפה אינם נכללים ברשימת המקומות שצריכים להיסגר בתשעה באב, משום שלא חלה עליהם הגדרה של "בתי עינוגים". כיצד צריך להתייח...

המשך קריאה: פתיחת בתי קפה בתשעה באב
שבת 'בין המצרים'

שבת 'בין המצרים'

שיחה לפרשת דברים, תשי"ח צל של קדרות פרוש על שבת זו, האחרונה בשבתות "בין המצרים", שנתייחד לה גם שם מיוחד - שבת חזון, על שם ההפטרה בספר ישעיהו החוזה בעי...

המשך קריאה: שבת 'בין המצרים'
על גורמי החורבן

על גורמי החורבן

אמרו חז'ל (יומא ט'): "מקדש שני שהיו עוסקים בתורה ובמצוות וגמ"ח מפני מה חרב? - מפני שהיתה בו שנאת חנם". מה טיבה של "שנאת חנם" זו שהיתה בין הללו שעסקו ב...

המשך קריאה: על גורמי החורבן