מעגל השנה

אתרוגים לטו בשבט

אתרוגים לטו בשבט

כשהיה הגביר הירש-לייב בט"ו בשבט אצל הרב מנחם מנדל מקוצק כיבדו הצדיק בדג מלוח. לפני שהגיש לו את הדג הוציא ממנו את ה'רויגן' (ביצים), נתן אותם להירש ואמר...

המשך קריאה: אתרוגים לטו בשבט
היום הרת עולם - לראש השנה וימים נוראים

היום הרת עולם - לראש השנה וימים נוראים

היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים ראש השנה הינו ע"פ המסורת היום השישי לבריאת העולם, כלומר, יום בריאתו של אדם הראשון; ובכך בעצם הינו היום...

המשך קריאה: היום הרת עולם - לראש השנה וימים נוראים
סוכות וארץ ישראל

סוכות וארץ ישראל

שלשה רגלים הם בשנה: חג הפסח- חג היצירה של עם ישראל ביציאתו ממצרים. חג השבועות- חגה של ה תורה הוא. ומהו חג הסוכות? מה תוכנו? - לא נותר לנו אלא לומר, כי...

המשך קריאה: סוכות וארץ ישראל
תפילות הושענא רבה

תפילות הושענא רבה

מה שקבעו חז'ל רוב הבקשות בהושענא רבה, כי הערבה הוא אותן שאין להם טעם וריח, רק תפילה. ועל זה כתיב "פנה אל תפילת הערער" (תהלים קב), שהוא ער וריק מכל, ות...

המשך קריאה: תפילות הושענא רבה
וכיפר אדמתו עמו2 -  לפרשת האזינו ולעניין התשובה

וכיפר אדמתו עמו2 - לפרשת האזינו ולעניין התשובה

פרשת האזינו נקראת כמעט תמיד בשבת שלפני יוה"כ. ואין מתאימה ממנה להקרא לפני היום הגדול והנשגב הזה; הפטרת השבת הפטרת שובה ישראל היא זו שנתנה לשבת כולה את...

המשך קריאה: וכיפר אדמתו עמו2 - לפרשת האזינו ולעניין התשובה
שבת שובה

שבת שובה

שבת שובה, בין אם קוראים בה פרשת וילך או פרשת האזינו היא השבת הראשונה של השנה. וזה מציין כביכול כי המאמץ המתבקש מהאדם כאשר חוזר ומתגלה הממד הראשיתי של...

המשך קריאה: שבת שובה
ביסוד הכל ההסברה הכללית של בטחון התשובה

ביסוד הכל ההסברה הכללית של בטחון התשובה

ביסוד הכל צריכה לבא ההסברה הכללית של בטחון התשובה ועוצם השלוה ושמחת עז, שצריכה להיות מתלבשת הנפש של כל איש אשר אור התשובה מאיר בנשמתו ולכון עם זה לבאר...

המשך קריאה: ביסוד הכל ההסברה הכללית של בטחון התשובה
שתי שיבולים

שתי שיבולים

צא וראה, בשדה חיטה, שתי שיבולים שאינן דומות זו לזו. האחת - ישרה, זקופה, מנענעת ראשה נענועי חן קלילים בכל רוח מצויה. והשניה- עקומה, כפופה, והרוחות מזיז...

המשך קריאה: שתי שיבולים