הדפסה
מעגל השנה - פסח

אכילת מצה בערב פסח לחיילים היוצאים למבצע


שאלה: האם חיילים היוצאים למבצע בערב פסח ואינם עתידים לערוך את ליל הסדר, רשאים לאכול מצות בסעודה שבין פלג המנחה לשקיעה?תשובה:
כתב הרמב"ם בהלכות חמץ ומצה (פ"ו הלכה יב.) "אסרו חכמים לאכול מצה בערב פסח, כדי שיהיה היכר לאכילתה בערב. . . וכן אסור לאכול ערב הפסח מקודם המנחה כמעט, כדי שיכנס לאכילת מצה בתאוה . . . ". דין זה מקורו בירושלמי בדברי רבי לוי האומר, שהאוכל מצה בערב הפסח כבא על ארוסתו בבית חמיו, שהצד השווה שבהם הוא חוסר היכולת להתאפק עד השעה הראויה, דבר שהופך מעשה מצוה למעשה של סיפוק היצר.
מאידך, חיילים שאינם עתידים לאכול מצת מצוה בלילה, ואף פטורים מאכילת מצה בלילה הזה, ובשל כך יש יותר מקום לדון באיסור חז'ל על מצה בערב פסח, ועל אכילה סמוך למנחה, מכיון שלא שייך לגביהם הטעם שכתב הרמב"ם "כדי שיכנס לאכילת המצה בתאוה", יקבלו את החג בתפילה וסעודת חג בין פלג המנחה לשקיעה, ויאכלו בסעודה זו מצות, הן כדי לשבוע והן כדי לצאת ידי חובת קידוש במקום סעודה.

סיכום:
1. חיילים היוצאים לפעילות מבצעית בערב פסח בין פלג המנחה לשקיעה, ואינם עתידים לערוך את ליל הסדר יקדשו, יטלו ידיים, יברכו המוציא על שתי מצות (ללא ברכת "על אכילת מצה"), יסעדו ויברכו ברכת המזון.