הדפסה
מעגל השנה - פורים

פרשה ומשמעותה לדורנו-הרב הילר

פרשה ומשמעותה לדורנו                                                         הרב ראובן הילר

 

                                                  פורים

ונהפוך הוא-

העולם סוער ורוגש. עוד לא התאוששנו מרעידת האדמה באוסטרליה וכבר נחתה עלינו זו שבניו זילנד. עוד הניו זילנדים לא הספיקו לאסוף את עצמם וכבר נחת האסון הנורא ביפן וכל זה כשרק עברה שנה מרעידת האדמה הקשה בהאיטי בה ניספו 230.000 איש. ואצלנו ראש הממשלה מחפש על מה לדבר בהרצאה בא יראה לעולם !! שתהליך הדו שיח עם הערבים ממשיך והנה סטירת לחי לכל דיבור על שלום בדמות רצח משפחת פוגל מהישוב איתמר באכזריות עוברת כל דמיון המעידה על שינאה תהומית בלתי ניתנת לגישור ביננו לבינם. אין ספק שתהפוכות אלו ובפרט ערב פורים מזעזעות את יציבות עמדותינו ומביאות אותנו להרהורים בשאלות כבדות משקל על חיינו, על תפקידינו בעולם הן באופן אישי והן כעם. במדרש (שוחר טוב, משלי ט') נאמר: "כל המועדים בטלים לעתיד לבוא וימי הפורים לא יהיו בטלים שנאמר "וִימֵי הַפּוּרִים הָאֵלֶּה לֹא יַעַבְרוּ מִתּוֹךְ הַיְּהוּדִים וְזִכְרָם לֹא יָסוּף מִזַּרְעָם". גם בתלמוד הירושלמי (מגילה פ"א ה"ה) מובא רעיון דומה: "ר' יוחנן אמר: הנביאים והכתובים עתידין ליבטל וחמשת ספרי תורה אינן עתידין ליבטל... ר' שמעון בן לקיש אמר: אף מגילת אסתר והלכות אינן עתידין ליבטל..."    יש משהו מיוחד בחג הפורים שעושה אותו נצחי. מהו אותו דבר? יתכן שהתשובה לכך קשורה לרעיון קבלי שמובא בזוהר (תקו"ז נז:) הקושר בין פורים ליום כיפורים "פורים אתקריאת על שם יום הכפורים, דעתידין לאתענגא ביה, ולשנויי ליה מענוי לענג", יום כיפור עם כל עוצם מדרגתו הרוחנית הוא רק חיקוי לפורים, כ...פורים. ההישגים הרוחניים אליהם אנו מסוגלים להגיע בפורים גבוהים מאלו שאנו יכולים להגיע אליהם בפורים. הכיצד? הלוא יום כיפור כולו צום ותפילה ואילו בפורים אוכלים ושותים אנו ושמחים? התשובה לכך הינה בהבנת עיקר תפקידם של יום כיפור ושל פורים. חיינו הן הפרטיים והן הלאומיים הינם בדרך כלל הצגה. אנו הופכים דברים שוליים למרכזיים. מושפעים מאד ממה שאומרים לנו, ממה שמצפים מאתנו ופחות מממשים את הרצונות הפנימיים שלנו. אנו מחקים תרבויות זרות, סיגנונות ודפוסי חיים אחרים ופחות חיים את המתאים וטבעי לנו. מושג 'התשובה' של יום כיפור הינו לשוב אל עצמנו. להיות 'אנחנו' ולא חקיינים עלובים של משהו או מישהו אחר. הצום, התפילות ,אווירת הרוממות והקדושה של יום כיפור, עוזרים לנו לעשות את חשבון הנפש הזה ולקדם אותנו בתהליך ההתחדשות של הנפש ושיבתה למקוריותה. דא עקא שהסביבה הרוחנית של התהליך הזה איננה נורמאלית. צום ותפילות מבוקר ועד ערב אינן דבר טבעי ולכן קשה להגיע ביום זה לתובנות מספיק חזקות שעוצמתן תשפיע באופן מכריע על השנה הבאה כולה. לעומת זאת השמחה שבפורים, התרוממות הרוח העדינה הנעזרת ב'קצת' משקה חריף, הלומדת ממגילת אסתר איך מתחת ל'הסתר' יש עומק גדול ויש השגחה אלוקית על כל העולם ואיך לכל התהליכים הן ברובד העולמי, הן בלאומי והן בפרטי יש משמעות, כל זה מסוגל להביאנו ביום קדוש זה ל'נהפוך הוא' להחלטה שנמאס עם ההצגות. מספיק עם החנופה למשוגותיהם של עמים אחרים או של תרבויות אחרות. אנו רוצים לשוב ולגלות מה שיש בנשמתינו ולהיות עם יהודי באמת .

שבת שלום וחג שמח!!