הדפסה
מעגל השנה - ט"ו בשבט

פירות ט"ו בשבט

יש להרבות בפירות בט"ו בשבט (ראה מה הביא בזהר ה"ק, שמות דף ט"ו עמ' א')

ומהרח"ו זי"ע, ביאר שיש ל' מיני פירות האילן. (ראו בספר "פרי עץ הדר", הוצאת "יריד הספרים)

עולם הבריאה

עשרה מהן לאומת י' ספירות שלה, ומפני שהם רחוקים מן הטומאה וקרוב לאצילות אין להם כמן שהןקליפה לא בפנים ולא בחוץ ונאכלין כמו שהן :-

ענבים

תאנים

תפוחים

אתרוגים

לימונים

אגסים

חבושים-quinces

תותים עץ

שורבא"ש – blueberries,raspberries

חרובין

עולם היצירה

הן סוד י' ספירות דיצירה שהם בינוניים בין עולם הבריאה ובין עולם העשייה שאינן קרובות לטומאה כמו עולם העשייה ולא רחוקים כמו עולם הבריאה. לכן גרעיני הזרע בתוך הפריאינו נאכל לפי שאינם רכים כגרעינים שבתוך הפירות של עולם הבריאה:-

זיתים

תמרים

גדגוניות, דובדבנים

שופאייב"ש – jujubes {שיזף –מן ממתק}

אפרסקים

שזפים

משמיש

שסק

עוזרדים

[אבוקדו – צ.פ.]

עולם העשייה

לאומת י' ספירות. לכן נאכל מה שבפנים ונזרק מה שבחוץ שקליפה {=קלי'} הפרי היא מחיצה בינו לבין עולם התמורות כדי שלא יקבל טומאה, וזה סוד היצר הרע והקלי' דבוקה בנפש:-

רימונים

אגוזים – אגוזי מלך

שקדים

ערמונים

לוזים ", noisettes,hazelnuts) –עיגולים")

אגוזי קוקוס

פיסטוק

פקאן, מאוזי"ו, (pecans)

אגוזי ברזיל

פריסין –מקפריסין עי' ברכות ל"ו, רש"י: (capers)

(כל פרי עם קליפה חיצונית בלתי אכילה שנזרקת)

מאחל ט"ו בשבט שמח צבי פנטון