ט"ו בשבט

פירות ט

פירות ט"ו בשבט

יש להרבות בפירות בט"ו בשבט (ראה מה הביא בזהר ה"ק, שמות דף ט"ו עמ' א') ומהרח"ו זי"ע, ביאר שיש ל' מיני פירות האילן. (ראו בספר "פרי עץ הדר", הוצאת "יריד...

המשך קריאה: פירות ט"ו בשבט
מדינת ישראל לאחר הבחירות

מדינת ישראל לאחר הבחירות

בשבת הקרובה נחגוג את ט"ו בשבט כמנהג המובא בספר 'בן איש חי' "ומנהג טוב להולכים בתמים להרבות בפירות בעצם היום הזה, ולומר דברי שירות ותשבחות עליהן...והוא...

המשך קריאה: מדינת ישראל לאחר הבחירות
כי האדם עץ השדה

כי האדם עץ השדה

בין ארבעת ראשי השנים שנקבעו במורשת ישראל, ודומה שתופעה יחידה היא בעולם, קובעת המשנה במסכת ראש השנה את יום ט"ו בשבט כ"ראש השנה לאילן". יום מיוחד בשנה ש...

המשך קריאה: כי האדם עץ השדה
משמעות היום

משמעות היום

ט"ו בשבט אינו חג הנטיעות. אם היינו צריכים לקבוע את חג הנטיעות, היינו בוחרים בתאריך שהוא המרוחק ביותר מ-ט"ו בשבט, ונמצא בדיוק בחצי השני של הלוח – ט"ו ב...

המשך קריאה: משמעות היום
קטעים טובים לסדר טו בשבט

קטעים טובים לסדר טו בשבט

** בשנת תש"ג עזב ר' ישעיה את כסא ראש בנק 'זרובבל' בתל-אביב, והלך לכפר פינס, להצטרף לעדת החקלאים לעבוד את אדמתה ולחונן את עפרה כפשוטה. אנו בכפר ראינו א...

המשך קריאה: קטעים טובים לסדר טו בשבט
ט''ו בשבט תחילתה של התחדשות

ט''ו בשבט תחילתה של התחדשות

"ארבעה ראשי שנים הם... באחד בתשרי - ראש השנה לשנים ולשמיטין וליובלות, לנטיעה ולירקות. באחד בשבט - ראש השנה לאילן, כדברי בית שמאי. בית הלל אומרים: בחמ...

המשך קריאה: ט''ו בשבט תחילתה של התחדשות
תיקון ט''ו בשבט

תיקון ט''ו בשבט

הקדמה קצרה "כי האדם עץ השדה" \דברים כ יט\ כיון שלכל עץ יש חיים אפילו בעת מלחמה יש לכרות "רק עץ אשר ידעת כי לא עץ מאכל הוא". לכל עשב ועשב "יש מלאך שעומ...

המשך קריאה: תיקון ט''ו בשבט
תפלת הנוטעים

תפלת הנוטעים

אבינו שבשמים בונה ציון וירושלים ומכונן מלכות ישראל. השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך את ישראל ואת האדמה אשר נתת לנו כאשר נשבעת לאבותינו. רצה יי...

המשך קריאה: תפלת הנוטעים