חנוכה

גשר של אור

גשר של אור

"בבית שני, כשמלכי יוון גזרו גזירות על ישראל ובטלו דתם... וצר להם לישראל מאוד... עד שריחם עליהם אלוקי אבותינו והושיעם מידם והצילם, וגברו בית חשמונאי הכ...

המשך קריאה: גשר של אור
חודש כסליו

חודש כסליו

נחלק את דרשתנו לשלושה נושאים : א. מה בין חנוכה לפורים החודש נחוג את חג החנוכה . אמרו חז'ל : "אם כל המועדים יהיו בטלים – חנוכה ופורים לא נבטלים " . וכל...

המשך קריאה: חודש כסליו