חנוכה

מצוותו משתשקע החמה

מצוותו משתשקע החמה

חנוכה וראש חודש הזדמנו לנו, ומזדמנים תמיד יחד. שניהם מצותם בלילה. נר חנוכה מצותו משתשקע החמה - שרגא בטיהרא מאי מהני. אף לענין ר"ח הננו מוציאים את האגד...

המשך קריאה: מצוותו משתשקע החמה
מלכות בישראל ומלכות בגויים

מלכות בישראל ומלכות בגויים

פרשת השבוע ("מקץ") עם פרשת הימים (חנוכה) במסגרתם השנתית הם במדה מסוימת מתוכן מנוגד - פרשת השבוע מספרת על טיפוח יחסים שבין המשפחה, אשר ממנה הולך ונרקם...

המשך קריאה: מלכות בישראל ומלכות בגויים
ועל המלחמות

ועל המלחמות

במטבע שטבעו חכמים בנוסח ההודאה על ימי החנוכה מוטל הדגש לא רק "על הנסים ועל התשועות" כי גם "על המלחמות", כלומר גם על עצם המלחמה, על עוז הנפש שנתגלה, על...

המשך קריאה: ועל המלחמות
בימים ההם בזמן הזה

בימים ההם בזמן הזה

מבין כל אותם הימים שצווינו כימי חג במגילת תענית לזכר הנסים שקרו בהם, נשארו לפליטה רק ימי החנוכה (ופורים) שלא בטלו עם חורבן הבית השני. הגמרא בראש השנה...

המשך קריאה: בימים ההם בזמן הזה
נר איש וביתו

נר איש וביתו

שונה מצות נר חנוכה ממצוות אחרות, שהן או מצוות הגוף או מצוות הצבור. אדם מישראל, כל אדם מישראל מצווה להניח תפילין, לשמור את השבת וכו'. כנסת ישראל בתור צ...

המשך קריאה: נר איש וביתו
''אז אגמור בשיר מזמור...''

''אז אגמור בשיר מזמור...''

במזמור המלוה את הדלקת הנרות אנו אומרים "אז אגמור בשיר מזמור". לומר לך כי עדיין אין השיר מזמור גמור, כי עדיין אנו מחכים לגמרו... ואכן כך הדבר. המערכה ש...

המשך קריאה: ''אז אגמור בשיר מזמור...''
מלאכה בחנוכה

מלאכה בחנוכה

ש: האם יש מקור למנהג שלא לעשות מלאכה בחנוכה והאם יש הבדל בדין זה בין גברים לנשים< ת: כתב המהרי"ל שקבלה בידינו שאין לאדם לעשות מלאכה בשעה שהנרות דולקים...

המשך קריאה: מלאכה בחנוכה
חנוכה-הסיפור האמיתי

חנוכה-הסיפור האמיתי


המשך קריאה: חנוכה-הסיפור האמיתי