חנוכה

באנו חושך לגרש

באנו חושך לגרש

"והארץ היתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח א-להים מרחפת על פני המים", "שמעון בן לקיש פתר קריא בגלויות: 'והארץ היתה תוהו' – זו גלות בבל 'ובוהו' – זו...

המשך קריאה: באנו חושך לגרש
מהות חג החנוכה

מהות חג החנוכה

הרמב"ם בהל' חנוכה מסביר לנו היטב את מהות ימי החנוכה."בבית שני כשמלכי יוון גזרו גזירות על ישראל ובטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות ופשטו ידם...

המשך קריאה: מהות חג החנוכה
אני אתכם!!  אהבתי אתכם!!  תחזקנה ידיכם!!

אני אתכם!! אהבתי אתכם!! תחזקנה ידיכם!!


המשך קריאה: אני אתכם!! אהבתי אתכם!! תחזקנה ידיכם!!
סעודת מצווה בחנוכה רק עם דברי תורה

סעודת מצווה בחנוכה רק עם דברי תורה

נאמר שולחן ערוך אורח חיים סימן תרע: "ריבוי הסעודות שמרבים בהם הם סעודות הרשות, שלא קבעום למשתה ושמחה" כלומר את ימי החנוכה לא מציינים בסעודה שהיא פעולה...

המשך קריאה: סעודת מצווה בחנוכה רק עם דברי תורה
זכרונות לכבוד החנוכה

זכרונות לכבוד החנוכה

לפני 15 שנה בשדה התעופה של פראג הקומוניסטית ניגש אלי סלובאקי שהמתין אתי למטוס היוצא לברטיסלאבה. האם אתה רב מישראל? שאלני, עניתי בחיוב.

המשך קריאה: זכרונות לכבוד החנוכה
הוד והודאה

הוד והודאה

** לע"נ מו"ר סבי שלמה בן יצחק זצ"ל איש ההוד שנלב"ע במוצאי יום הו"ד לחודש ההוד התש"ס

המשך קריאה: הוד והודאה
שיחה לחנוכה

שיחה לחנוכה

ביום הראשון, כשרקדו פה בישיבה לאחר הדלקת נרות היתה לי הרגשה ששרים את כל השירים של שמחת תורה, וזה נתן לי הרגשה של שמחת תורה. גם היום היתה לי הרגשה של ש...

המשך קריאה: שיחה לחנוכה
היחס לספר ''מקבים'' ולספרים חיצוניים.

היחס לספר ''מקבים'' ולספרים חיצוניים.

שאלה

המשך קריאה: היחס לספר ''מקבים'' ולספרים חיצוניים.