הדפסה
מעגל השנה - חנוכה

חנוכה-הסיפור האמיתי"ויהי בימי החשמונאים, שהיו חבורה של קנאים או במילים עדינות היו ימניים. באותה תקופה, חיו גם יוונים. שעשו צרות ליהודים, גזרו גזירות שמנעו מהיהודים כדתם לחיות. נחזור עכשיו לחשמונאים, שלא אהבו מה שהיוונים עושים. עשו ועידה, עשו בחירות, כי הרי בדמוקרטיה חייבים לחיות. כמובן, שהתוצאות מראש היו ידועות. אבל מה זה משנה לחשמונאים כי הרי "בדמוקרטיה" הם חיים. בראש המפלגה עומד מתתיהו, ראש החמולה. אחריו ברשימה, עומדים בניו לפי סדר הלידה. יוחנן, שמעון, יהודה, אלעזר ויונתן הקטן. שיש טוענים, שעליו חובר השיר המפורסם: "יונתן הקטן רץ בבוקר אל הגן וכו' וכו' ".אחרי שיש להם מפלגה, הם צריכים לחשוב על דרכי פעולה. בזמן שהחשמונאים חושבים על דרכי פעולה, היוונים חושבים איך לבטל את התורה. לאחר שהבינו שאי אפשר לנצח את הגוף, בלי לנצח את הרוח. החליטו היוונים לנסות, להשליט את תרבותם על היהודים. כתוצאה מניסיון זה, נוצרה קבוצה של יהודים שקראו להם "מתיוונים". שהם הפכו את תרבות יוון, לדרך חיים בשבילם. אבל יש אומרים, שהם היו שמלאנים. שהסתכלו תמיד, בשדות של אחרים והתבישו במה שהם מיצגים. כמובן, שכל התופעה "לא מצאה חן" במילים עדינות בעיני המפלגה. לכן מפלגת המכבים, או אם תרצו החשמונאים. שראו שבדרכים חוקיות, שום דבר הם לא משיגים. החליטו לצאת למרד, להילחם ביוונים.על גיוס האנשים הופקד מתתיהו יו"ר המפלגה, שהלך ברחובות וכך קרא: "מי ל-ה' אלי". אחרי שהתקבצו סביבו מספר אנשים, יצאו להילחם מעטים מול רבים. על קרבות המרד, נספר בקצרה ונגיד שיהודה המכבי "קרע" ליוונים את הצורה. תוך כדי אחד הקרבות, שבו היוונים השתמשו גם בפילים. אלעזר בנו של מתתיהו, את הפיל דקר והפיל אותו קבר. אבל נעזוב את סיפורי הקרבות ונעבור לסיפורי ניסים ונפלאות, שנכון שבתוכם נכללים גם הקרבות. לא, אין הכוונה לקוסמים. אלא, לאבינו שבמרומים. שמפח שמן קטן שבקושי הספיק ליממה, עשה אספקה לשבוע שלם של שמן למנורה.בגלל זה אנו בימינו מדליקים בחנוכה חנוכיה, לזכר נס פך השמן שהיה. אבל הדבר האמיתי שקורה בחנוכה, זה הצגות, פסטיבלים ומסיבות(כמובן בלי לעשות "בעיות"). אבל הכי הכי, שזה דבר שקורה כל שנה. זה משחק כדורגל, כדורסל נגד קבוצה יווניה. בשביל להראות ליוונים, שלא רק ברוח אותם אנחנו מנצחים. אלא אפילו אצלם בזירה, אנחנו מנצחים אותם בכלל לא רע(ההפסדים הוצאו מכלל ספירה). בכדי לסיים, במילה טובה על חנוכה. נספר שכל בית ישראל, מדליקים חנוכיה. חילונים, דתיים, ימניים ושמאלנים וזה הנס האמיתי אשר חולל ה' למכבים שאת החג שלהם כולם חוגגים.ושאלה קטנה לסיום ולמחשבה: האם "המתיוונים" היו רק אז או שבימינו הם עדיין קיימים!!!