חנוכה

חוברת נר איש וביתו לחנוכה

חוברת נר איש וביתו לחנוכה

לצפייה בחוברת לחצו כאן >>> להורדת החוברת והדפסה לחצו כאן >>> לצפייה בחוברת לחצו כאן >>> להורדת החוברת והדפסה לחצו כאן >>>

המשך קריאה: חוברת נר איש וביתו לחנוכה
בירורי דורות לחנוכה

בירורי דורות לחנוכה

בירורי דורות לחנוכה/ מועתק על ידי חיים אלבז אבא חרדי ליטאי מסביר : -אבא, איך ניצחנו את היוונים ? -בעזרת השם. -אז בשביל מה המכבים? -הם היו רק החיילים....

המשך קריאה: בירורי דורות לחנוכה
חידון לחנוכה

חידון לחנוכה

הרב עמיחי אייל אם תִּפְתַּח את הנקודה נעלה בקודש בהודיה = הִלל- הַלל הגיבור העני בתחילתו עוז לא בך = מכבי כשנוציא את המרירות ימשיך הנָוֶה להאיר = מנור...

המשך קריאה: חידון לחנוכה
עדות היא לבאי עולם - הרב אמיר ורד

עדות היא לבאי עולם - הרב אמיר ורד

עדות היא לבאי עולם מחוץ לפרוכת העדות יערוך אותו אהרן וכו', עדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל, מאי עדות?, אמר רב: זו נר מערבי, שנותן בה שמן כמידת...

המשך קריאה: עדות היא לבאי עולם - הרב אמיר ורד
על ניסיך שבכל יום עמנו

על ניסיך שבכל יום עמנו

"על ניסיך שבכל יום עמנו" הרב מנחם ציון קלנגל גמרא מסכת שבת כ"א ע"ב: "מאי חנוכה? דתנו רבנן: בכ"ה בכסלו יומי דחנוכה תמיא אינון (= ימי חנוכה שמונה )...ש...

המשך קריאה: על ניסיך שבכל יום עמנו
הדלקה או הנחה - הרב צבי ארנון

הדלקה או הנחה - הרב צבי ארנון

הדלקה או הנחה הגמרא במסכת שבת, העוסקת בהלכות חנוכה, מעלה שאלה ידועה המלווה את הלכות החג "דאיבעיא להו: הדלקה עושה מצוה או הנחה עושה מצוה?" הגמרא מביאה...

המשך קריאה: הדלקה או הנחה - הרב צבי ארנון
הרגיל בנר - הרב יונתן ניצן

הרגיל בנר - הרב יונתן ניצן

הרגיל בנר // נר חנוכה כתוב ב גמ' שבת כ"ג: "אמר רב הונא הרגיל בנר הווין ליה בנים ת"ח, הזהיר במזוזה זוכה לדירה נאה, הזהיר בציצית זוכה לטלית נאה, הזהיר ב...

המשך קריאה: הרגיל בנר - הרב יונתן ניצן
אור המשפחה בראי ההלכה - הרב שמעון קליין

אור המשפחה בראי ההלכה - הרב שמעון קליין

אור המשפחה בראי החנוכה בשורות הבאות נקרא בקשב את הברייתא המתארת את מצוות החנוכה: תנו רבנן: מצות חנוכה נר איש וביתו. והמהדרין - נר לכל אחד ואחד. והמהדר...

המשך קריאה: אור המשפחה בראי ההלכה - הרב שמעון קליין