הדפסה
מעגל השנה - שמחת תורה

צירוף של המספר שבע

הרמב"ן נותן הסבר יפה מתוך הקבלה: המספר שבע הוא מספר השייך לעולם הטבעי. ישנם שבעה ימים בשבוע, שבעה תווים בסולם הקולות ושבעה כיוונים (ימין, שמאל, למעלה, למטה, קדימה, אחורה ומרכז). "שבע" – המיוצג ע"י שבעת ימי חג הסוכות – הוא עולם הטבע. "שמונה" לעומת זאת, – המיוצג ע"י יום שמיני עצרת – הוא העולם שמעל לטבע.

הגמרא אומרת שהעם היהודי הוא מעל לטבע. הצלחנו לשרוד את כל הרדיפות, ההגליות, הייסורים והגירושים שניתן להעלות על הדעת .ובכל זאת הצלחנו להתגבר ולשרוד.

ה"סוד", כפי שידוע לנו, הינו מתנה מיוחדת שנתן הקב'ה לעם ישראל: התורה. כמו שכתב הרב עמנואל פלדמן" :התורה היא גשר מסתורי המחבר בין היהודים לקב"ה, דרכה הם מתקשרים זה עם זה, ובעזרתה הקב'ה מקיים את הברית שכרת עם עמו לשמר אותו ולהגן עליו".

לכן, היות והמספר שמונה הוא מעל לטבע והתורה גם היא מעל לטבע, אין זה צירוף מקרים שבשמיני עצרת אנחנו חוגגים את סיום קריאת התורה ומתחילים סבב חדש של קריאות. אירוע זה מכונה בחיבה "שמחת תורה" (בחוץ לארץ חוגגים את שמחת תורה ביום שלאחר שמיני .(עצרת

מדוע נוהגים לסיים את קריאת התורה ולהתחיל בה מחדש באותו היום ממש? חכמינו מסבירים: "כדי להראות שהתורה חביבה עלינו כמו מתנה חדשה ולא כמו ציווי שאבד עליו הכלח. וכמו ששמחים לקבל מתנה חדשה, כך כולנו שמחים לקבל "תורה חדשה". כמובן שאין כוונתנו שהתורה משתנה. להפך, אנו מתרגשים ממנה בכל פעם מחדש למרות ובגלל שהיא אינה משתנה לעולם. אנו נוהגים לשיר ולרקוד במשך שעות רבות מסביב לבימה (עליה קוראים בתורה בבית הכנסת), נושאים את ספרי התורה בידינו, ומביעים בכך את שמחתינו על ההזדמנות שלנו להתקרב לקב"ה.

בשמיני עצרת, כשאנו מסיימים את תקופת החגים, אנו מתפללים תפילה מיוחדת לירידת גשמי ברכה, כשהגשם מייצג את ברכת הצמיחה והשפע. ואולי ניתן להסביר זאת כך: כאשר סיימנו "לזרוע" את ההחלטות הטובות שקיבלנו על עצמנו לקראת השנה החדשה, מילאנו את חלקנו בהשתדלות ליצירת השינוי. כעת אנו מצפים להגשמה של ההשתדלות הזו, ל"נביטה" ו"לצמיחה" של "הזרע" אותו טמנו, וזהו חלקו של הקב'ה המחליט אם וכמה להשפיע עלינו מברכתו ,ואולי לשם כך באה תפילתנו המיוחדת לירידת הגשמים דווקא עכשיו.

בכל תקופת החגים, השקענו אנרגיה רוחנית רבה בהתפתחותנו האישית ועברנו דרך ארוכה. המשימה שלנו כעת היא לקחת את האנרגיה הזו ולנצל אותה על פני השנה החדשה.

(aish.co.il)