יום כיפור

עבודת יוה''כ מגלה לנו את המלאכיות שנמצאת בתוכנו

עבודת יוה''כ מגלה לנו את המלאכיות שנמצאת בתוכנו

בעבודתנו החינוכית אנו שומעים לא פעם את השאלה: מה מועילה ההתעלות של יום הכיפורים אם מיד לאחר צאתו החיים חוזרים לשגרה והכל חוזר לקדמותו? אכן, אחרי יום ה...

המשך קריאה: עבודת יוה''כ מגלה לנו את המלאכיות שנמצאת בתוכנו
יום התשובה והאהבה

יום התשובה והאהבה

יום הכיפורים זמן תשובה לכל, ליחיד ולרבים, והוא קץ מחילה וסליחה לישראל, לפיכך חייבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים (רמב"ם הלכות תשובה פ"ב ה"ז...

המשך קריאה: יום התשובה והאהבה
תן אלקים נפשנו איתנה

תן אלקים נפשנו איתנה

רגילים אנו לחשוב כי תשובה היא אם עשה אדם איזו עבירה – צריך לעשות תשובה. אבל, אם חסרה לאדם איזו מעלה לא מרגישים אפילו שזה חטא. ולמעשה זהו החטא הגדול בי...

המשך קריאה: תן אלקים נפשנו איתנה
לשוב ולהתחדש

לשוב ולהתחדש

לא היו ימים טובים לישראל מחמשה עשר באב ומיום הכיפורים – אין זה ברור כי המשכה של המשנה העוסק בריקוד הבנות בכרמים מדבר אף הוא על יום הכיפורים, אך עצם הע...

המשך קריאה: לשוב ולהתחדש
אוטם שריר הלב

אוטם שריר הלב

סדר הוידוי, אותו קטלוג אלפביתי ארוך של חטאים, מעין אינדקס למתוודים, הולך ומתארך משנה לשנה. לנוכח פשרם הסתום של כמה מן הפריטים שמופיעים ברשימת החטאים ה...

המשך קריאה: אוטם שריר הלב
מסע בבטן הדג

מסע בבטן הדג

לא בכל יום מזדמן לנו להיות קרובים לעצמנו, לעמוד יום אחד, להגיד לעצמנו בפה מלא מה עשינו ומה לא. חשבון נפש אישי ונוקב בלי שום מחיצות. הדברים הכי פנימיים...

המשך קריאה: מסע בבטן הדג
''לפני מי אתם מטהרים'' - ליום הכיפורים

''לפני מי אתם מטהרים'' - ליום הכיפורים

המשנה בסוף מסכת יומא אומרת [1] : האומר אחטא ואשוב, אחטא ואשוב, אין מספיקין בידו לעשות תשובה. אחטא ויום הכפורים מכפר, אין יום הכפורים מכפר. עברות שבין...

המשך קריאה: ''לפני מי אתם מטהרים'' - ליום הכיפורים
'מפתח אפס' - סיפור רגע אחרי 'כיפור'

'מפתח אפס' - סיפור רגע אחרי 'כיפור'


המשך קריאה: 'מפתח אפס' - סיפור רגע אחרי 'כיפור'