יום כיפור

עיצומו של יום מכפר

עיצומו של יום מכפר

" רבי אומר : על כל עבירות שבתורה בין עשה תשובה בין לא עשה תשובה יום הכפורים מכפר " (יומא פה:) שיטתו של רבי מצריכה עיון. הכיצד יכול אדם לזכות לכפרה ללא...

המשך קריאה: עיצומו של יום מכפר
ספר יונה - תשובה, ויום הכיפורים

ספר יונה - תשובה, ויום הכיפורים

לא כל יום מזדמן לנו להיות קרובים לעצמנו, כל כך קרובים לעצמינו. לעמוד יום אחד ולהגיד לעצמנו, בפה מלא - מה עשינו ומה לא עשינו. על מה חשבנו ועל מה לא חשב...

המשך קריאה: ספר יונה - תשובה, ויום הכיפורים