אלול

מסע בנפשו של משורר

מסע בנפשו של משורר

מבוא מזמור ק"ל בתהלים נקשר לימי הרחמים והסליחות, והוא גם נתפש כמזמור לעת צרה - אישית וציבורית גם יחד. מהו טיבה של ההתרחשות הרוחנית שבו? במה הוא כוחו?...

המשך קריאה: מסע בנפשו של משורר
לולא אלול

לולא אלול

בחודש אלול, כשכל ההורים מציפים את ילדיהם בברכת הדרך על חזרתם ללימודים, הילדים עצמם יודעים שלפניהם עומד כמעט חודש שלם ללא חגים וחופשות, ללא טיולים והרפ...

המשך קריאה: לולא אלול
מלך בשדה -הרב דוד דב לבנון

מלך בשדה -הרב דוד דב לבנון

בספר "לקוטי תורה" לאדמו"ר הזקן מלאדי דבר נפלאות על גודל מעלת חודש אלול שמאירות בו י"ג מידות הרחמים. עד שהקשה מדוע ימים אלו אינם יו"ט כיום הכיפורים? ות...

המשך קריאה: מלך בשדה -הרב דוד דב לבנון
איך שבים בתשובה

איך שבים בתשובה

איך אפשר באמת לשוב בתשובה אם הרסנו, השחתנו וקלקלנו, איך אפשר לחזור בתשובה כאילו כלום לא קרה? איך נוכל לדעת שתשובתנו אינה מרומה, ובאמת נטהרנו מהחטא ומכ...

המשך קריאה: איך שבים בתשובה
ה-''אלף בית'' של חודש אלול

ה-''אלף בית'' של חודש אלול

החודש האחרון בלוח השנה היהודי, הוא למעשה החשוב מכולם – הוא משמש כמסלול המראה, לעבר פסגת החגים הבאים אחריו. אילו היית מועמד למשפט שתאריכו כבר ידוע, ובמ...

המשך קריאה: ה-''אלף בית'' של חודש אלול
זמני סליחות

זמני סליחות

"כי מי גוי גדול אשר לו א'-הים קרובים אליו, כה' א'-הינו בכל קראנו אליו " (דברים ד' ז). חכמי התלמוד (הבבלי) הקשו על פסוק זה מדברי הנביא ישעיהו: "דרשו ה'...

המשך קריאה: זמני סליחות
תפילה, סליחות ותקיעת שופר

תפילה, סליחות ותקיעת שופר

תפילה וסליחות כתב הרמ"א (שולחן ערוך אורח חיים סימן תקפא סעיף א) "ויש מקומות נוהגים שהמתפלל סליחות מתפלל כל היום". כלומר, העובר לפני התיבה בסליחות, משמ...

המשך קריאה: תפילה, סליחות ותקיעת שופר
מצוה וזמנה -לדוד, ה' אורי

מצוה וזמנה -לדוד, ה' אורי


המשך קריאה: מצוה וזמנה -לדוד, ה' אורי