ספירת העומר

ממחרת השבת אביעד הכהן

ממחרת השבת אביעד הכהן

עיון בפרשת ספירת העומר שבתורה, מגלה בה כמה סממני ייחוד: " כי תבאו אל הארץ אשר אני נותן לכם וקצרתם את קצירה, והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן. והניף...

המשך קריאה: ממחרת השבת אביעד הכהן
'להרוג את הזמן' או שחבל על הזמן...'

'להרוג את הזמן' או שחבל על הזמן...'

החל ממוצאי יו"ט הראשון של פסח, נהגו ישראל לספור בכל לילה את ספירת העומר . כל הקהל נעמד לו בחגיגיות ומתחיל לזמר "הנני מוכן ומזומן לקיים מצוות עשה כמו ש...

המשך קריאה: 'להרוג את הזמן' או שחבל על הזמן...'
ממחרת השבת

ממחרת השבת


המשך קריאה: ממחרת השבת
ספירת העומר

ספירת העומר

ש: האם יש לחזור על ספירת העומר אם נאמרה לפני צאת הכוכבים?

המשך קריאה: ספירת העומר