שבת תשובה

לפני ה' תטהרו

לפני ה' תטהרו

"ויקרא אלוקים לאור יום ולחושך קרא לילה, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד". רבים כבר עמדו על האבחנה שבין חתימת פרשה זו לחברותיה בשאר ימי הבריאה. שאר הימים נמ...

המשך קריאה: לפני ה' תטהרו
השאיפה לתשובה

השאיפה לתשובה

בשנים האחרונות ננקטים ביטויים שונים המכנים את אלה שהפסיקו להיות נאמנים לברית סיני, ופסקו מלשמור מצוות. אחד הכינויים הלא מוצלחים הוא "הולך בשאלה". ניתן...

המשך קריאה: השאיפה לתשובה
על דין, רחמים ותשובה

על דין, רחמים ותשובה


המשך קריאה: על דין, רחמים ותשובה
שבת שובה

שבת שובה

שבת שובה, בין אם קוראים בה פרשת וילך או פרשת האזינו היא השבת הראשונה של השנה. וזה מציין כביכול כי המאמץ המתבקש מהאדם כאשר חוזר ומתגלה הממד הראשיתי של...

המשך קריאה: שבת שובה